Moderne wetenschap in de Bijbel

21:18


Er is veel drukdoenerij geweest over het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel; De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. De auteur, Ben Hobrink, heeft namelijk plagiaat gepleegd, maar het feit blijft dat de waarheid in dit boek wordt beschreven. Aangezien ik mij continu bezig houd met wetenschappelijk materiaal, weet ik dat plagiaat echt een zonde is. Als student was ik me er goed van bewust dat ik van de universiteit ‘gekicked’ (weggestuurd) kon worden als ik plagiaat zou plegen. 

Geen wetenschappelijk boek

Je neemt niet (letterlijk) iemand zijn of haar werk over zonder er bij te schrijven wie de precieze tekst heeft bedacht. Ik verbaasde mij daarom over het summier gebruik van bronverwijzingen en voetnoten. Daarnaast hanteert de auteur simpel taalgebruik. Maar het is geen wetenschappelijk boek, het is ook geen boek voor dé wetenschappers. Het is een boek voor de gewone mens. En zijn wij allemaal niet… gewone mensen? Niet alle hoofdstukken waren voor mij als lezer even boeiend. De inleiding, (2) bestrijding van epidemieën, (3) hygiëne, (4) voeding  en (7) de betrouwbaarheid van Bijbel waren zeer interessant. Ik begon wel lichtelijk te gapen bij de hoofdstukken (5) natuurwetenschappen en (6) schepping of evolutie. Al met al is het een boek dat je kunt lezen voor de feitenkennis om jezelf weerbaar te maken tegen mensen die doen alsof hun wetenschap geen geloof is! Bestel hier.

Titel: Moderne wetenschap in de Bijbel – De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit


Auteur: Ben Hobrink
Boek: Paperback
Pagina’s: 360
Druk: 2005
Prijs: € 18,50
ISBN: 978-90-6067-901-2

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)