Breng orde in je [innerlijk] leven

21:27


Het boek Breng orde in je [innerlijk] leven is voor mij elke euro waard; de inhoud van dit boek is zelfs onbetaalbaar! Mensen die druk, over gepassioneerd en gedreven zijn en daarnaast enigszins chaotisch overkomen, zullen zichzelf herkennen in dit boek: ik ben één van die mensen. Gordon MacDonald schrijft dit boek vanuit zijn opgebouwde ervaringen en door de jaren heen vergaarde kennis over anderen, de Bijbel en zichzelf. De stijl van het boek is hierdoor persoonlijk en leesbaar. In het voorwoord schrijft MacDonald over zijn eigen ‘break down'; hij beschrijft zijn eigen “het zinkgatsyndroom”. MacDonald behandelt maar liefst vijf sectoren van een geordend innerlijk leven, namelijk (1) motivatie, (2) omgaan met tijd, (3) wijsheid & kennis, (4) geestelijke kracht en (5) herstel.


(1) Motivatie

Een retorische vraag die in het boek gesteld wordt en indruk op mij maakte is: “[h]oe heeft het zover kunnen komen dat we vermoeidheid zijn gaan beschouwen als een teken van succes?” (p.41). Moeheid en stress zijn uitkomsten van een gedreven levensstijl. MacDonald heeft wel acht symptomen ontdekt waaraan een gedreven persoon te herkennen is. Voorbeeld: “Een gedreven mens is altijd bezig met de symbolen van prestaties en succes”(p. 45). MacDonald spoort zijn lezers aan om in plaats van een gedreven leven een geroepen leven te leiden. De kernwoorden in een dergelijk leven zijn: rentmeesterschap, zelfkennis, het hebben van een vast doel en een onwankelbare toewijding.


(2) Tijd

MacDonald geeft ‘helaas’ geen acht of tien stappenplan om via die methode dé heerser van de tijd te worden. Hij doet een (welgeslaagde) poging om ‘zijn’ vier wetten voor de onbeheersbare tijd te ordenen. Voorbeeld, wet 3: Onbeheerde tijd gaat op aan de eisen van allerlei noodsituatie; MacDonald maakt duidelijk dat “[n]iet alles wat luid om aandacht vraagt werkelijk urgent [is]” (p.107-8). Behalve die wetten geeft MacDonald drie waardevolle tips om verloren tijd te heroveren.


(3) Wijsheid & kennis

MacDonald wijst de lezer op het belang van persoonlijke groei in wijsheid & kennis. Ik vond dit een mooie zin en citeer het dan ook graag: “Denkers zien oude dingen in een nieuw licht (…)” (p.131). Dat impliceert dat er eerst kennis van de oude dingen opgedaan moet worden. MacDonald heeft drie punten waaraan het verstand aan moet voldoen (deze punten zijn voor iedereen haalbaar, een hoge intelligentie is niet vereist). Daarnaast geeft MacDonald vier tips hoe het verstand kan groeien in wijsheid & kennis.


(4) Geestelijke kracht

Kracht kunnen wij volgens MacDonald ervaren wanneer wij ons leven als een tuin onderhouden. Stilte, eenzaamheid, praten tot God en een dagboek bijhouden zijn essentiële middelen om kracht te kunnen putten. Het laatste hoofdstuk gaat over rust (5: herstel). De rustdag die God heeft ingesteld, moet gehouden worden om een geordend innerlijk leven te hebben. De mens moet stoppen met alle bezigheden op die gekozen dag (dit brengt al onze werkzaamheden in perspectief). MacDonald gaat daar op een bijzondere en persoonlijke wijze dieper op in. Tot slot, dit boek is makkelijk uit te lezen en voor het geld hoeft het niet in de boekenwinkel te blijven liggen. Dit boek motiveert om een geordend innerlijk leven te leiden. Kopen, lezen en tot actie overgaan. ■      

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)