Een kleine vogel (2011, Afrika)

22:12


Vorig jaar was ik voor het eerst in Afrika. Ik genoot van het weer en de natuur. Ik was in een klein land en volgens ‘Nederlandse’ normen zou je bijna zeggen dat 99 procent van de inwoners onder de armoedegrens leeft. Armoedig, klein en onderontwikkeld (afgezien van de ressorts). Maar door de zichtbare uitgestrekte hemel en de blauwe oceaan had dit land echt iets machtigs en schoons.


Kleine vleugels


Ik hoop dat we allemaal beseffen dat wij klein en nietig zijn. De wereld geeft zoveel kansen om te falen en zo weinig om te kunnen slagen. Roofvogels staan op de loer. Angst zorgt ervoor dat sommigen nooit het nest verlaten. Een nest staat voor een bepaalde ‘mindset’ waarbij je de volgende stap in jouw leven niet durft te zetten. Spreid de vleugels. Ik ben dankbaar voor de Wind die de kleine vleugels steun geeft. Ik ben dankbaar dat ik mag leven. En ik ben dankbaar dat wanneer deze spannende reis over is ik weer thuis mag zijn. Tot die tijd heb ik lief, heb ik hoop en geloof. Ik mag nu reeds genieten van de vrede. Voor Jannie. 

Een kleine vogel
Een grote wereld
De hemel is uitgespreid
Zo ook de kleine vleugels
Het is een begin van een wereldreis.
Een kleine vis, een grote wereld met vele wateren (2011)


Paradoxaal, doch heel normaal

22:09Paradoxaal, doch heel normaal


Weggaan om terug te komen,
opstaan om te kunnen dromen.
Grenzen stellen om vrij te zijn,
liefde voelen door het besef van pijn.
Stilte om de stem te kunnen horen,
doodgaan om opnieuw te worden geboren.

Winter 2010

(Paradoxaal, doch heel normaal: de raarste tegenstellingen in het leven die toch heel gewoon of normaal zijn).

Garderobe check

22:07

Ik keek van de week in mijn inspiratieboek (knipselmap). Het is een inspiratieboek met allerlei onderwerpen om over te bloggen. Ik had het alleen nooit eerder gebruikt. En zo is het wel met meerdere dingen in het leven. We hebben meer dan genoeg, beseffen het niet en gebruiken het niet. Het bericht in mijn inspiratieboek dat mij op viel, was het volgende: “Ruim een kwart van de vrouwen draagt maar 10% van haar garderobe” (My Celebrity Fashion in Esta, 4-2-2010).

Check!

Dat was even schrikken. Hoor ik bij die groep van vijfentwintig procent die maar tien procent draagt? Nee, ik geef altijd kleding weg die mij niet meer staat of past. Ja, er kan altijd nog meer kleding weg. Ik heb dus nog wat werk te verrichten. Aangezien de lente is begonnen en de zon weer schijnt, krijgen we meer energie om onze klerenkast op te ruimen. Met andere woorden: kom, laten wij (1) de tijd nemen om onze garderobe te bekijken, (2) nagaan welke winterkledingstukken wij afgelopen herfst/ winter niet hebben aangetrokken en niet meer willen aantrekken, (3) het inpakken voor een vriend(in) die het wellicht staat of (4) de kleding doneren aan een goed doel. Succes met opruimen. ♥ Start jouw eigen Garderobe check!

“Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.” (Handelingen 20:35)

Help, ik kan mijn collega niet uitstaan! Deel I

22:05


Sommige collega’s kunnen de werksfeer echt verpesten. Waarom? Ze liegen, ze laten het echte werk staan en roddelen over iedereen. Het meest irritante is dat jullie twee directe collega’s in een klein team zijn. Wat doe je in zo’n situatie? Als je het echt vervelend vindt, moet je stappen ondernemen. Op de een of andere manier moest ik aan een tekst in de Bijbel (Matheus 18: 15-17) denken en dat zorgde voor een stappenplan.

(1) Bespreek onder vier ogen het probleem

Ik bedoel niet dat je het probleem, zonder medeweten van de ‘irritante’ collega, moet aankaarten bij een andere collega: dat heet roddelen. Vertel rustig, zonder al te emotioneel over te komen, aan jouw directe collega hoe jij het probleem ervaart en wat een oplossing voor het probleem kan zijn.

(2) Het probleem blijft aanhouden

Nu wordt het nog lastiger. Ik zou aan de ‘irritante’ collega voorstellen dat jullie in een gesprek de situatie voorleggen aan een andere collega. Kies dan niet jouw beste vriendinnetje op het werk. Zoek iemand die zowel aan jou als die collega rechtvaardig advies kan geven.

(3) En het probleem is nog steeds niet opgelost

Je hebt er alles aangedaan om normaal samen te kunnen werken met jouw collega, maar het werkt niet. God zegt dat je jouw vijanden lief moet hebben en je hebt geprobeerd dit in de praktijk toe te passen. Je kunt nu het beste naar jouw leidinggevende stappen. Je kunt er trouwens voor kiezen om jouw collega hiervan op de hoogte te stellen. Als de situatie na het gesprek met de leidinggevende niet is veranderd, moet je beseffen dat je geen actie meer hoeft te ondernemen in deze organisatie.
N.B. Gebed is ontzettend belangrijk bij alle drie stappen. Bid voor jouw collega. Bid voor wijsheid, geduld en verdraagzaamheid voor jezelf. Je hebt het nodig. Bid ook voor de werkplek: de werkzaamheden, alle andere collega’s inclusief de leidinggevende en de werksfeer. ■ 

De nooduitgang bij verleidingen

22:03


Waar laat jij je door verleiden? Voor de één is het misschien te veel snoepen of te vaak uitslapen. Voor de ander is het misschien pornografie of gauw stomdronken worden. Elke dag worden er tientallen soorten verleidingen op onze pad gegooid. Sommige van die verleidingen bonken weken of maanden lang op de deur om binnen te worden gelaten. Ik ken mensen die jaren tegen een bepaalde verleiding vechten en toch toegeven, omdat voor hen er geen uitweg lijkt te zijn.

Ver- en misleiding

Hoe ervaar ik de verleiding? Voor mij heeft de verleiding een sterke aantrekkingskracht. Het werkt bevredigend als ik mij er door laat mee voeren. Ik ben een pure chaoot. Het liefst plan ik niets, zodat ik niet word geconfronteerd met de vele deadlines. De verleiding is om alles los te laten. Dat werkt ontspannend, maar dan voor een korte duur. Verleidingen blijken namelijk vaak een misleiding te zijn. De stress van allerlei deadlines, die ik door niet te plannen niet ga halen, is uiteindelijk te groot.

Wijsheid

Zelfkennis is zodoende belangrijk. Een spreekwoord luidt: zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Helaas is dit gezegde half waar. Het is goed te weten dat je niet perfect bent en hulp nodig hebt om de verleidingen te kunnen weerstaan. Eerlijkheid naar je zelf en God toe is essentieel (Spreuken 28:13). Een spreuk leert mij dat God (Zijn weg) kennen en Hem daadwerkelijk volgen het begin der wijsheid is (Spreuken 9:10). Wanneer je eenmaal weet wat God van jou verlangt, houd dan vol om goede te doen (Galaten 6:9).

De Deur

Het scheelt om te weten dat ik niet de eerste ben die een bepaalde verleiding moet doorstaan. Wanneer die verleiding op mijn pad komt, moet ik dus (1) volhouden en (2) nog eens volhouden. God zelf zal voor de nooduitgang zorgen (1 Korintiërs 10:13). Jezus, ook bekend als de Deur, is de Nooduitgang! De Nooduitgang graag…■

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)