Help, ik kan mijn collega niet uitstaan! Deel II

23:01


In deel I heb ik een drie stappenplan gegeven om problemen op de werkvloer te lijf te gaan. In die blog beschrijf ik de stappen die je kunt ondernemen in de organisatie. In deze blog wil ik weer drie tips delen, zodat werkgerelateerde problemen niet hoeven te escaleren. Let op: je moet de problemen aanpakken en niet de “vervelende” collega.

(1) Perspectief en zelfreflectie

Als je het juiste perspectief hebt, besef je dat niet alles gaat zoals jij wilt. In elke relatie is het geven en nemen. Je moet kunnen relativeren en wie weet kun je er na een tijdje zelfs om lachen. Reflecteer regelmatig jezelf. Wat kan ik anders doen? Wat is mijn aandeel in deze ontstane situatie? Je kunt God vragen voor inzicht: Hij is objectief en zal jou in liefde de waarheid vertellen.

(2) Focus

Richt je tijdens het werk op de dingen die goed gaan. Ook je collega’s hebben goede eigenschappen. Spreek daarover jouw waardering uit. Zorg ervoor dat je na het werk niet te veel over de situaties op de werkvloer blijft nadenken. Spreek af met vrienden/ vriendinnen, richt je op jouw hobby’s en verwen jezelf.

(3) Benaderen

Wanneer we communiceren, geven we informatie vanuit onze eigen denkraam. We gaan er vanuit dat de ander “onze taal” wel verstaat. Maar als jij de situatie op de werkvloer wil veranderen, moet jij de collega anders benaderen. Is de collega een analyticus? Benader hem of haar voorzichtig en nauwkeurig. Houdt de collega van organiseren? Benader hem of haar ontspannen en harmonieus. Is de collega expressief en creatief? Wees aardig en overtuigend.

Je kunt God ook vragen hoe je de collega kunt benaderen en wat je allemaal kunt zeggen. Hij weet het! ■ 

Inspiratiebronnen: (a) Tijdschrift Eigentijd, 2009, nummer 3, pp. 20 -22 (b) Nobiles magazine, 2009, jaargang 19, nummer 5, pp. 31-34

Dromen, durven, doen

22:56


Er lijkt een oceaan te zijn tussen de plaats die je wilt bereiken en de plaats waar je nu bent. Je weet zelf wat je niet moet doen om jouw bestemming te kunnen bereiken. Toch zal die kennis jou niet helpen om de oceaan over te steken. Je kunt je liever focussen op wat je wel kunt doen, maar daarmee ben jij er nog lang niet.


Daily business

Tiggelaar (2011, p. 17) schrijft: “Niet je capaciteiten, niet je doelen, niet je plannen, maar je dagelijkse acties bepalen of een verandering slaagt”. Wat is jouw “daily business”? Welk gedrag pas jij dagelijks toe om jouw plannen om te zetten in resultaten? Is het een opluchting om te weten dat het bereiken van positieve resultaten op de gebieden die in je leven ertoe doen bijna altijd een langetermijninvestering eisen? (Tiggelaar, 2011) Wegen de “kortetermijnfrustraties” op tegen jouw lange termijn doelen?

Ware lessen

Het boek Dromen, durven, doen van Tiggelaar is geen christelijk boek. Ik lees wel invloeden vanuit de Bijbel en zijn geloof. Dit boek is zeer toegankelijk en een ontzettend leuke combinatie tussen psychologie of sociologie en management. Toen ik het boek las, werkte het zelfreflecterend. De lessen die ik er uit heb gehaald, zijn de volgende: (1) Niet het gedrag van anderen moet bepalen welke richting ik op ga. (2) Er bestaat geen klein succesje; leer succes op waarde te schatten en ontdek dat elk succes een motiverende werking heeft. (3) Falen bestaat niet: het is een experiment en een waardevolle les. Experimenteer, investeer en leer.

Tiggelaar beschrijft ook iets moois: (4) de voorbereiding op crisismomenten en dan doorzetten. Dit sluit helemaal aan bij het christelijk leven. Je weet dat het leven op zich niet gemakkelijk is. Een verleiding schuilt in een klein hoekje. Maar als je beseft dat God je door een storm heen zal leiden, hoef je echt niet op te geven!

Wil je dit boek bestellen, klik hier.

NEWS OF PEACE bestaat niet!?!

22:55


Op het werk – op een moment dat er echt niets anders te doen was – keek ik op mijn groot computerscherm naar deze bloggers website www.newsofpeace.com. Een collega kwam nieuwsgierig kijken naar wat ik aan het doen was. Ik keek namelijk gebiologeerd naar mijn scherm tijdens een ontzettend rustig werkuurtje.

Een en al ellende

Mensen worden blijkbaar aangetrokken tot iets wat jou echt bezig houdt. Enfin, zoals je misschien is opgevallen, zijn de woorden NEWS OF PEACE best prominent aanwezig op de website. De woorden vielen deze collega op en hij zei: “Er bestaat geen news of peace. Er is alleen maar ellende in de wereld.” NEWS OF PEACE bestaat niet?!?!

Discussie

Ik was ten eerste zo verrast dat hij naar mijn scherm zat te kijken. En ten tweede was ik overrompeld door zijn reactie. Op dat moment kwam er niet veel uit mijn mond. Ik was letterlijk met stomheid geslagen. Achteraf gezien had ik gewild dat ik veel lef had om de discussie met hem aan te gaan. Of dat ik hem tenminste van repliek zou dienen: “news of peace bestaat lekker wel, je ziet het toch!?!” Maar ik zei niets en schaamde mij een beetje erom.

Google

Later op de avond, thuis aan de eettafel, besprak ik dit met mijn levenspartner. Gelukkig kon ik het weer relativeren. Mocht mijn collega zijn interesse zijn gewekt, dan googelt hij wel even op internet: ‘news of peace’. Hij zal zien dat vrede echt bestaat. Die boodschap wil ik overbrengen. Vrede tussen God en mens, vrede tussen elkaar en vrede in jezelf. ♥ Ga in vrede.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)