30 dagen om je tong te temmen

23:04


Wist je dat jouw tong 30 zonden kan begaan? Deborah Smith Pegues behandelt per dag één van die 30 valkuilen: denk maar aan liegen, roddelen, bemoeien, veroordelen en zwijgen. Ze windt er geen doekjes om. Ze schrijft de waarheid om de lezer te bemoedigen om zijn of haar tong (en daarmee ook diens leefstijl) te veranderen.

Beoordeling

Dit boek is makkelijk leesbaar. Het boek prikkelt de lezer om na te denken over wat hij of zij zegt. Ook motiveert de schrijver de lezer om te willen veranderen door elk hoofdstuk te beginnen met een Bijbeltekst. Elk hoofdstuk sluit ze af met een “Besluit van vandaag”. Hoe lang zal het duren, voordat onze tong – dat wilde paard – is getemd? Je hebt 30 dagen om je tong te temmen. Grapje. In de hemel zijn we pas perfect, op aarde krijgen we de tijd om te oefenen. Deborah geeft gelukkig tips.

Verleiding

Ik ben door dit boek wakker geschud. Misschien zal ik in de toekomst minder praten, omdat ik niet in de verleiding wil komen om onzin of zelfs vergif te verspreiden. “Tijd en woorden zijn twee vluchtige dingen”, aldus Deborah (2009, p. 29). Ik zie daarom het belang om oplettend te zijn als het om mijn tijd en tong gaat. Ik wil mijn tong gebruiken om positieve woorden uit te spreken. De tong is een klein orgaan, maar het effect van haar werking heeft grote gevolgen. Ik wil een postief invloed hebben op mijn omgeving en mijn ‘taal’ daar op afstemmen. Indien ik het vergeet, geef me dan een por.  Je mag mij gerust aan mijn doelen herinneren. Alvast bedankt. ■ Bestellen bij Gideon boeken. Prijs: € 12,50. Inkijk exemplaar.

Een potje nederigheid op het werk

23:10

Ik heb eerder twee blogs gewijd aan het onderwerp ‘de irritante collega’. Naar aanleiding van die blog vragen mensen of ik soms zelf een irritante collega heb (of ben). Neen, ik heb een tijdelijke baan waar ik gewoon tijd over heb om collega’s te observeren. Ja, soms gaat het mis tussen collega’s.
Dat hoeft op zich geen probleem te zijn; dat kan gebeuren. Dit soort zaken bespreken we als collega’s onder elkaar. De observaties hebben mij ook op deze blog gebracht.

Verwen je collega

Wat mij opvalt, is dat we elkaar niet willen dienen. Dienen? Het lijkt erop alsof dienen gelijk staat aan slijmen. Als we zeggen dat we christen zijn, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen. Dienen en nederig zijn was en is Zijn karakter (Mattheus 20:28, 11:29). Kunnen wij al in de kleine dingen Jezus weerspiegelen? Ik vind het pure verwennerij wanneer mijn collega mij vraagt: “wat wil je drinken?” (antwoord: “choco de luxe”, “cappuccino” of “heet water”). Ik merk dat het voor mij geen automatisme is om haar hetzelfde te vragen. Ik mag meer dienen (en niet alleen wanneer het mij uitkomt).

Luisteren en je aanpassen

Hetzelfde wat eerder is behandeld, geldt ook voor nederigheid. Ik weet dat het soms vervelend is wanneer een collega iets over Outlook of Excel uitlegt, terwijl je deel uitmaakt van een internet- en computergeneratie. Toch is het goed om gewoon te luisteren; laat de collega zijn of haar verhaal afmaken. Ik heb dit ook moeten leren (maar het is nog niet 100 procent een automatisme). Nog een ander punt: probeer niet op je eerste werkdag de cultuur en structuur in de afdeling of organisatie te veranderen. Kijk om je heen; ontdek waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier worden gedaan. Ik merk dat wanneer je zo een houding hebt, je leidinggevende (of mensen die worden beschouwd als dé chef ;-) ) een briljant idee van jou makkelijker accepteert en meehelpt het in te voeren.


Dienen en nederigheid zijn woorden die misschien niet leuk in de oren klinken. Maar jij hebt er zelf voordeel van wanneer jij zo een houding aanneemt. Schiet daarin niet door, want dan heb je het over lafheid en vrees voor mensen. Laat je leiden door de Heilige Geest (de beste Adviseur). ■

Zit je net als ik in de ‘transitiefase’? (#dtv)

23:07


Een ‘transitiefase’ is een fase waarbij je weet dat je niet bent waar je moet zijn. Maar het is ook een fase waar je (in jouw gedachten) weet dat je niet meer bent waar je (lang) was gebleven. Het is een tussenfase. Eigenlijk ben je vooruit gegaan, maar in de praktijk lijkt het er niet op. Je hebt meer kennis: je bent bijvoorbeeld bewuster van jouw sterke én zwakke kanten. Het lijkt misschien op een fase waarbij je je nutteloos kan voelen en niet weet waar je aan toe bent. Ik weet er alles van.

Een hoopvolle toekomst?

Ik zit in een fase waarbij ik me uitstrek naar de volgende stap in mijn leven. Het is heel verwarrend, want het liefst schrijf ik de blauwdruk van mijn eigen leven en voer ik het zelf uit. Ergens weet ik dat dat ook niet het meest verstandige is. Wie (alleen) op zijn eigen inzichten vertrouwt, redt het niet. Wie zich laat leiden door angst heeft geen goede focus. De ‘transitiefase’ zou bij de volgende gedachten een grote glimlach op mijn gezicht moeten doen verschijnen: “Gelukkig ben ik voorbij fase één en mag ik verder; halleluja!” Maar tegenwoordig is het moeilijk om in een hoopvolle toekomst te geloven wanneer de krantenberichten niet het optimisme in mij naar boven brengen.

Een optelsom

Hoe bewaar je de vrede in je hart en gedachten wanneer je onzeker bent, je twijfelt over de toekomst en wordt aangevallen door angst? Vrede is voor mij een optelsom van geloof, hoop en liefde. Deze ‘transitiefase’ is voor mij (wederom) een fase waarin mijn geloof wordt getest. Ik weet dat God bestaat, maar is er ook hoopvolle toekomst voor mij? Ik mag hoop hebben. Ik moet hoop hebben. Ik wil, mag en moet vertrouwen op de liefde van God voor mij. 

25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten,voor de ziel die Hem zoekt; 26 goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN” (Klaagliederen 3:25-26/ NBG-vertaling 1951)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)