Toekomstideeën: wat doe jij ermee?

13:27


Heb jij dat ook wel eens? Dat je op een avond een heleboel toekomstideeën krijgt? Of dat je juist één idee krijgt waar je over blijft nadenken. Je gaat met jezelf redeneren en filosoferen. Wat je uiteindelijk met het idee of de ideeën doet, ligt natuurlijk aan jou. Welke keus maak je? Je ziet misschien een heleboel obstakels voor nu en later. “Oh, als ik er financieel zo voor stond, dan kan ik het idee uitvoeren.” “Oh, had ik maar dezelfde vakkennis als die en die.” Je kijkt continue naar anderen. Die hebben het natuurlijk altijd goed: ze hebben genoeg geld, kennis en status. Bespeur ik toch een ‘bescheiden’ vorm van jaloezie?

Mijn toekomst is vandaag

Als ik de juiste focus heb, zal ik een vruchtbare toekomst hebben. Alleen dan zal ik hoop hebben om te werken aan mijn toekomst! (Spreuken 23:17-18) De Bijbel leert mij dat mijn hart gericht moet zijn op God en niet op de mensen om mij heen. Wat wilt God dat ik met dit idee doe? Handel ik juist? En wat is een vruchtbare toekomst? Is het een geweldige carrière, twee auto’s voor de deur en een villa? Ik denk dat een vruchtbare toekomst is dat je nu, ondanks alles, kunt genieten van de vrede in jouw leven. Dat je vanuit deze ‘peace of mind’ elke dag aan de toekomst mag werken. Dat je Gods gekoesterde gedachten over jouw leven werkelijkheid ziet worden. (Jeremia 29:11)

Stap voor stap

Ik geloof dat wanneer we ons op God richten, Hij voor ons zorgt. Ik heb hoop voor een bijzondere toekomst en ik mag Zijn liefde ervaren. Misschien ben je nog geen persoonlijke relatie met God aangegaan… Je wilt je hart op Hem richten, maar je ziet een heleboel obstakels. “Oh, als ik er zo en zo voor stond, dan kan ik dat idee uitvoeren.” “Was ik maar zo heilig zoals die en die.” Ik ben ook niet waar ik wil of moet zijn, maar ik weet dat ik stap voor stap op Zijn weg loop. Jezus is voor mij de Weg en ik richt mij op Hem. ♦

Inspiratie: kunst, een citaat en een kort gedicht

13:25
Er zijn drie verschillende dingen die ik ter inspiratie met je wil delen, namelijk een schilderij, een citaat en een gedicht. Ik ben deze week zelf enorm geïnspireerd door de eerste twee vormen van kunst. Het gedicht heb ik zelf geschreven.


(1) Kunst: de ark van Noach ligt op straat

Een 3D street art schilderij, midden in een stad, vertelt een verhaal zonder woorden (Google het plaatje even). Het verhaal gaat over een kans die God aan de mensheid geeft. In het eerste boek van de Bijbel staat dat de mensen door en door slecht dachten en waren. Ze hielden zich alleen bezig met alledaagse zaken (eten, drinken en trouwen). Verder waren ze niet oprecht of rechtvaardig. Ze wilden niets met God te maken hebben. Hoewel zij Noach, zijn gezin en de ark zagen, waren ze verrast door de zondvloed. Noach luisterde naar God en dat bracht redding voor hem, zijn gezin en een heleboel dieren. In de Bijbel staat dat Jezus Zijn terugkomst ook zo zal zijn: sommigen zullen het niet doorhebben, totdat Hij al is geweest. Ik hoop dat de mensen hierbij stil staan wanneer zij dit schilderij zien. Dit verhaal moet iedereen weten. Vertel jij het door? Lees Genesis 6 en Mattheüs 24:36-39 (HSV).

(2) Een pakkend citaat


“Your beliefs don’t make you a better person, your behavior does.”

Ik zag deze tekst op Facebook circuleren en ik heb het zelf ook gedeeld. Vrij vertaald staat er het volgende: “jouw geloofsovertuiging maakt jou geen beter persoon, jouw gedrag wel.” Wow, wat werkt dit zelfreflecterend voor mij. Als ik zeg dat ik christen ben, hoe laat ik Christus zien? Kan ik op elk moment van de dag mij zo gedragen dat ik God Zijn licht en liefde reflecteer?

(3) Spreid je kleine vleugels


Spreid je kleine vleugels

en vlieg als een arend

Geloof niet in een leugen,

die zegt dat jij zult falen.

Zweef op de wind,

voel je gedragen

als een kind in de armen van zijn vader.Inspiratiebron: Jesaja 40:31

Dit gedicht is gebaseerd op één van mijn favoriete Bijbelteksten die ik als een lijfspreuk beschouw: “maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” (Jesaja 40:31 HSV).


Op zoek naar een baan – stap één?

13:23


Kijk je naar de arbeidsmarkt, dan concludeer je dat het bijna zinloos is om te solliciteren (Spits, 6 juli 2012). Wanneer je vasthoudt aan je geloof, voeren angst en de omstandigheden niet de boventoon. Ik hoop dat je wel beseft dat een werkcontract niet uit de hemel komt vallen. De logische stap om een nieuwe baan te bemachtigen, is door te solliciteren. Ik heb gemerkt dat daar een aantal stappen aan vooraf gaan.

Zelfkennis

Bedenk eerst goed welke richting je op wilt. Ik heb zelf geen uitzonderlijke gave voor cijfers, maar ik heb andere vaardigheden. Ik heb de passie en het talent om bijvoorbeeld het een en ander op te zetten, te netwerken en te bemiddelen. Wat zijn jouw zwakke en sterke punten? Vraag God om meer inzicht in deze zoektocht naar jezelf en een baan.

Netwerk

Laat jouw netwerk weten dat je op zoek bent naar een baan. De één uit jouw netwerk bidt mee en de ander zoekt mee naar passende vacatures. Sommigen kennen weer anderen die bij interessante organisaties werken. Gebruik LinkedIn om jouw zakelijke contacten op de hoogte te brengen over de zoektocht naar een baan. Praat met mensen; door goede gesprekken heb ik bijvoorbeeld mijn strategie aangepast. Ik solliciteer zodoende niet op alles wat los en vast zit.

Solliciteren: Curriculum Vitae

Zorg voor een standaard Curriculum Vitae (CV) van maximaal twee pagina’s dat je steeds kunt aanpassen aan de vacature. Per vacature bekijk ik namelijk welke ervaring relevant is. Voeg een goede foto van jezelf toe aan jouw CV. Denk trouwens niet te min over jouw afgeronde stage(s) en studieopdracht(en); geef ze een prominente plek op jouw CV. Overigens zie ik mijn vrijwilligerswerk in de kerk als maatschappelijke werkervaring. Ik geef de potentiële werkgever leuke informatie over mezelf: ik houd van zingen, lezen en schrijven.

Solliciteren: de motivatiebrief

Eén A4 is echt het maximum voor de motivatiebrief. Ik houd qua structuur vaak drie alinea’s aan. Laat in de eerste alinea meteen blijken waarom jij gemotiveerd bent en waarom zij nieuwsgierig naar jou moeten zijn. Geef aan dat je kennis hebt over de organisatie en de branche. Geef in de tweede alinea specifieke informatie over jezelf. Beantwoord in die alinea de vraag: waarom ben ik ‘supergeschikt’ voor deze functie? Wees niet te bescheiden. Vermijd wel herhalingen en ‘clichézinnen’ in de tekst. Verwijs de lezer in de derde alinea naar je CV; geef aan dat je een gesprek wil en sluit de brief af.

Een algemene tip: laat je CV door verschillende mensen lezen. Voordat je jouw motivatiebrief de (digitale) deur uitstuurt, laat het ‘checken’ door een ander. Ik houd jullie op de hoogte van mijn eigen zoektocht. Voor meer tips neem je een kijkje op: www.carrieretijger.nl en www.nobiles.nl.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)