Zeven tips: hoe kom jij dit studiejaar door?

13:35


Het nieuwe studiejaar is in volle gang. De eerstejaars zijn super enthousiast. Andere studenten zijn wat langer op de weg en misschien teleurgesteld. Studeren blijkt namelijk niet zo gemakkelijk te zijn. Ik ben opgelucht dat ik mijn studententijd heb afgerond. De onderstaande tips zijn niet alleen handig voor studenten, maar ook als je bijvoorbeeld een ander project moet afronden.


(1) Afleiding

Wanneer mijn omgeving niet is opgeruimd, kan ik moeilijk leren. Rommel en/ of geluidsoverlast zorgen voor onnodige afleiding. Ik creëer daarom eerst een ontspannen sfeer. Door een gebalanceerde omgeving ben ik voor een langere tijd geconcentreerd. Ik geloof dat het ook goed is om ontspanningsmomenten in te plannen tijdens het studeren. Voorbeeld: beloon je zelf na een uur studeren.

(2) Leerstijl

Er zijn vier soorten leerstijlen, namelijk een (a) ongerichte leerstijl, (b) reproductieve leerstijl, (c) betekenisgerichte leerstijl en (d) toepassingsgerichte leerstijl (Van Delft, De Jong & Oosterbaan, 2002, p. 24). Vroeger had ik een combinatie leerstijl van a en b. Ik kon geen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en leerde ook alles uit het hoofd. Later ging ik richting leerstijl c en d. Ik richtte mij meer op de hoofdlijnen en legde verbanden. Ik vroeg mezelf steeds af: “wat kunnen we met deze kennis doen?” Wat is jouw leerstijl? Welke leerstijl is nodig voor jouw studie en de komende tentamens? Moet je meer feitenkennis hebben? Moet je toepassen wat je hebt geleerd?

(3) Tijd

“Time management is (…) niet alleen een kwestie van het plannen van je tijd, maar vooral een vaardigheid om te organiseren, om prioriteiten te stellen, om keuzes te maken.” (Van Delft e.a., 2002, p. 126). Vroeger moest ik ‘verplicht’ naar een time management cursus. De agenda in mijn hoofd stond altijd propvol met afspraken en dat zorgde ervoor dat ik chaotisch overkwam. Tijdens mijn studentenleven heb ik veel baat gehad aan deze cursus. Nu houd ik mijn agenda redelijk tot goed bij. Ik plan eveneens mijn rustmomenten in. Als je voltijds studeert, is de studie ook een topprioriteit. Plan jouw studiedagen in. ‘Skip’ desnoods activiteiten, zodat je meer tijd hebt voor de studie.

(4) Hulp

Stel jouw vragen aan je docent. Hoe dom die vragen ook mogen klinken, stel die vragen alsnog. Ik moest dit ook leren. Jij wilt je tentamen halen? Bedenk daarnaast dat de docent daar werkt om jou te begeleiden. Door vragen te stellen, weet je trouwens wat je kunt verwachten op het tentamen.

(5) Actief

Zorg daarom dat je goed bent uitgerust, voordat je gaat studeren. Anders val je geheid in slaap (I know). Wanneer je de studieboeken leest, lees dan actief door continue kritische vragen te stellen. Waarom is dit zo en is dit überhaupt wel zo? Hoe hebben ze dat onderzocht? Wat heeft dit met dat te maken? Wat kan ik met deze informatie? (Van Delft e.a., 2002, p. 38)

(6) Netheid en bondgenoten

Houd je aantekeningen goed bij in een leesbaar handschrift. Type ze desnoods uit. Houd de bronnenlijst eveneens bij, zodat je de bron meteen terug kan vinden. Netheid voorkomt bovendien irritaties bij samenwerking. Je kunt gauw aantekeningen delen en elkaar gerichte vragen stellen. Samenwerking zorgt er ook voor dat de een de ander motiveert.

(7) Praat

De beste Bondgenoot tijdens jouw studie is God. Praat over je studie met God over de dingen waar je tegen aanloopt. Doet je docent moeilijk? Is de stof te ingewikkeld? Heb je geen studievrienden? Ben je bang dat je te dom bent? Vraag God om wijsheid, kracht, inzicht en kennis. Ook tijdens je studie zal Hij Zijn grootheid laten zien. Hij heeft het bij mij gedaan! ♥ 

Keep It Clean Day & Dag van de Vrede (op zich best boeiend…)

13:34


Lief dagboek,

Vandaag, donderdag 20 september 2012, is maar een gewone dag. Maar morgen hebben wij tegelijk twee internationale dagen in één! Persoonlijk ben ik echt niet van de feest- of herdenkingsdagen. Toch moet ik bekennen dat deze speciale dagen voor een lichte toename van bewustwording zorgen.

Troep

Vrijdag 21 september 2012 is de Keep It Clean Day. De Keep It Clean Day houdt in dat zoveel mogelijk mensen op die dag overal in de wereld straat- of zwerfvuil opruimen. Het is een leuk initiatief. Maar als niemand zijn of haar troep op straat dumpt, hoeft er geen Keep It Clean Day te zijn. Waarom gooien mensen zomaar hun blikjes, kauwgum en plastic zakjes op straat? Waarschijnlijk is het gemakzucht of misschien een protest tegen de regering. Hoe dan ook, als christen hebben we de taak om elke dag een Keep It Clean Day te houden. In de Bijbel staat dat we zijn gemaakt om over de aarde te heersen (Genesis 1:26). Heersen betekent niet verwaarlozen. Voor mij betekent heersen dat ik mijn verantwoordelijkheid op mij neem. Ik moet zorg dragen voor de aarde. Oké, de realiteit laat zien dat we er niet altijd even goed in zijn. Maar elke dag is een nieuwe kans.

Vrede op aarde?

Vrijdag 21 september 2012 is eveneens de internationale Dag van de Vrede. Het moet een dag zijn zonder oorlog en geweld. Ik ben ook tegen geweld, verkrachtingen en alle narigheid. Maar het is een illusie om te geloven dat op deze dag er overal in de wereld vrede zal heersen. Zou het niet goed zijn als we elke dag innerlijke vrede hadden? Voor mij betekent innerlijke vrede dat – ondanks alle narigheid – je er op mag vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. In de Bijbel staat dat wie God niet kent, geen [innerlijke] vrede heeft (Jesaja 48:22). Ik wil God leren kennen en elke dag zijn vrede voor mij ontvangen. In de Bijbel staat daarnaast dat de mensen die vrede stichten kinderen van God worden genoemd (Mattheüs 5:9). Hoe kan ik vandaag de vrede in mijn omgeving laten heersen? Ga in vrede. ♥ Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 20 september 2012.

Zoektocht naar een nieuwe B.A.A.N – Deel I

13:31

Het is donderdag. Daar zit ik dan. Het sollicitatiegesprek… Ik hoor dat 70 mensen hebben gesolliciteerd. Ik ben één van de vijf mensen die op gesprek mag komen. Wow, wat leuk. Mijn brief en mijn Curriculum Vitae hebben toch indruk gemaakt. Wat gaat mijn zoektocht naar een baan toch hard!Ik ben best enthousiast, want de baan spreekt mij echt aan. Eigenlijk was ik vanaf het begin blij. Ik zag  en las de vacature en werd blij, ik werd gebeld door de organisatie en ik werd nog gelukkiger. Tijdens het gesprek heb ik het gevoel dat het wel klikte, maar ik heb ook ‘ik-weet-het-niet’ gevoel.

Daadkrachtig

Het is maandag. Ik word gebeld door de directeur. “Ik zal meteen met de deur in huis vallen, jij bent het niet geworden. (…) Mag ik je wat feedback geven?” “Maar natuurlijk”, zeg ik rap terug. Tja, zijn feedback is gratis en het zal vast leerzaam zijn. Bovendien wil ik tot op het laatste moment vriendelijk, doch zakelijk overkomen. Hij begint met een lijst van positieve punten. Ik ben wijs, slim en analyseer goed. Gelukkig, ik ben toch bijzonder. Shoot, hoe dan ook, ik ben het niet geworden! De directeur komt ter zake: “uit het gesprek konden we er niet uithalen dat jij daadkrachtig genoeg bent.” “WAT!?!?! Je kunt alles van me zeggen, maar niet dat ik niet daadkrachtig ben.” Dat heb ik niet gezegd, maar ik dacht het wel even. Ik vroeg hoe ik dat moest aantonen en we kwamen tot de conclusie dat ik meer moest vertellen wat ik allemaal had gedaan. Tip: Haal tijdens het gesprek voortdurend voorbeelden aan waaruit blijkt dat jij de perfecte kandidaat bent, ook al wordt er niet naar gevraagd. Laat de ‘bescheidenheid’ varen.

Bekende woorden

Ik ben het niet geworden. Zucht. Ik had me nog zo goed voorbereid – wat kost dat veel tijd – en toch! Dat wordt verder zoeken en solliciteren. Ik merk dat mijn enthousiasme wat is getemperd. Mijn schoonmoeder zei van de week (weer) iets moois: “maar je mag hoop hebben, en vrede ervaren”. Die woorden klinken mij bekend. Af en toe vergeet ik die woorden zelf toe te passen. Ik mag geloven dat het goed komt. Op naar de volgende sollicitatie. ♦

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)