In elk seizoen Uw liefde

18:13


Naomi Rustenberg (2010)


“Door elk seizoen
weet ik dat U van mij houdt.
Ik hoef er niets voor te doen,
maar uit liefde blijf ik trouw.
In de winter, wanneer het koud en donker is
en ik mij gevangen voel in de diepe duisternis,
spreken de sterren en een sneeuwvlok van Uw grootheid;
dan zingt de natuur over Uw majesteit”


Make me proud (Gedicht)

18:07


In december (2012) schreef ik in de bus dit onderstaand gedicht. Ik moest nadenken over de mensen die mij een trots gevoel geven. Ik ben bijvoorbeeld trots op mijn man en het gezin waar ik uit kom. Zij inspireren mij. Ik ben ook trots op de ‘random’ mensen die doorzetten of echte liefde tonen zonder er iets voor te willen hebben. De verhalen van of over deze mensen motiveren mij…

Een ander doen stralen

Ik schreef dit onderstaand gedicht in een paar minuten. Toen ik het gedicht terug las, besefte ik dat God ook zo over ons nadenkt. Hij weet wie wij zijn en Hij weet wat wij doen. Hij straalt wanneer wij Hem een trots gevoel geven. Kunnen wij, jij en ik, Hem dit jaar trots maken? Wat ga jij dit jaar (anders) doen? Hoe ga jij dat aanpakken?

Make me proud

Make me proud
Make me proud of you.
It’s not so much about what you’ve achieved.
It’s more about the way you achieved it; how did you do it?
What was the process like for you?
I know life has been hard on you.
Sometimes situations in life hurt you.
Sometimes the people you’ve met hurt you.
However, that is never a valid reason to give up.
Make me proud
Make me proud of you.
It’s not about the many successes and failures.
It’s about finding your strength [in God], loving yourself and the people around you enough to go on,
despite the bad things you’ve heard.
Always speak words of life.
Make me proud
Make me proud of you, because all I want in life is for you to flourish in every season you’re in.
I need you to encourage others.
[I need you to trust Me].
Make me proud. •
[I am proud of you]


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)