“Integriteit is niet iets dat je bij de geboorte meekrijgt.” René Gude

20:48


Je kunt wel stellen dat ik enorm geïnspireerd ben geraakt door René Gude die op 17 mei 2013 te gast was bij De Wereld Draait Door. Dit is al weer blog twee over deze interessante man; de Denker des Vaderlands. Blog één ging over de aansturing van onze emoties en verstand. De heer Gude haalde ook een ander onderwerp aan wat mij de laatste tijd erg bezighoudt: integriteit.


Schandaal

Voordat de heer Gude bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel schuift, zat Michael Boogerd daar. Michael, blonde krullenbol, grote glimlach en voormalig wielrenner. De heer Gude zegt tijdens zijn interviewmoment dat hij hoopt dat Michael niet zijn hele leven wordt gevolgd door het dopingschandaal. Hij zegt daarover: “Integriteit is niet iets dat je bij de geboorte meekrijgt. (…) Integriteit is een bepaalde manier van omgang met anderen waarmee je kunt oefenen en die je verder kan brengen.” Integriteit heeft twee betekenissen volgens de Van Dale: (1) Onschendbaarheid en (2) eerlijkheid en onkreukbaarheid. Ik geloof dat iedereen op een dag ter verantwoording zal worden geroepen. De eerste betekenis van integriteit valt daardoor voor mij af. De tweede betekenis doet mij denken aan een ander woord, namelijk ‘heiligheid’. Heilig zijn houdt in dat je puur, rein, onkreukbaar en integer bent.

Berouw

Ik moet meteen aan Petrus denken. Petrus is rond de kruisiging van Jezus een grote leugenaar. Hij vertelt tot drie keer toe dat hij Jezus niet kent. Petrus kun je noch integer noch heilig noemen. We lezen in de Bijbel dat Petrus spijt heeft. Hij huilde bitter. Toch zou ik het moeilijk vinden om Petrus na de leugen een kans te geven. De filosoof Gude zou mij hierin terecht wijzen. Hij heeft nog gelijk ook! “Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Mattheüs 6:15 (Herziene Statenvertaling).

Kracht

Integriteit heeft zodoende met heiliging én vergeving te maken. Daarmee doel ik in de eerste instantie niet op de persoon die de fout heeft gemaakt. Door mensen te vergeven, worden we zelf geheiligd en vergeven. Door haatgevoelens in ons binnenste te elimineren, wordt onze eigen integriteit niet aangetast. In de tweede instantie doel ik op de persoon in kwestie. Integriteit is net zoals heiliging een proces. De heer Gude zegt het al… “je kunt oefenen”. In beide gevallen geldt dat je het niet uit eigen kracht kunt doen. Ook hierin kunnen wij weer terug gaan naar het leven van Petrus. Het is aan jou de keuze hoe jij deze man wil herinneren. Als Petrus, de leugenaar? Of als Petrus, een apostel die door de Heilige Geest (vanaf Pinksteren) werd vervuld en velen over Jezus heeft verteld? Laat niet één moment of periode jouw hele levensgeschiedenis bepalen. Leef vanuit de Heilige Geest; dát moet je blijven oefenen. PS Dat geldt ook voor mij.

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 22 mei 2013.

Filosofie en Pinksteren bij De Wereld Draait Door

20:43


Ik ben eigenlijk geen televisiekijker. Als ik toch naar de tv kijk, dan is De Wereld Draait Door (DWDD) één van mijn favoriete programma’s. Ik ben onder de indruk van Matthijs van Nieuwkerk. Ik denk dat zijn geheim is dat hij oprecht geïnteresseerd is in de mensen die bij hem aan tafel aanschuiven. Matthijs stelt zulke vragen dat iedere tafelgast een interessant verhaal heeft of krijgt. Eén van die bijzondere gasten is de nieuwe Denker des Vaderlands: René Gude. Gude was hoofdredacteur van Filosofie Magazine en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Gude is zodoende geen onbekende in de huidige wereld van de filosofie.

Optimisme

Ik heb eigenlijk niets met filosofie. Tijdens mijn studie was dit ook niet één van mijn favoriete vakken. Ik werd uiteindelijk toch door de filosofie geraakt tijdens de uitleg van Gude over zijn beleving van het optimisme. Gude beschrijft hoe we ons gedrag bewust kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld bij slecht nieuws. Hij loopt zelf altijd met een belletje om zichzelf aan deze methode te herinneren. Gude heeft ook slechts nieuws gehad (kanker). Gude zegt dat de emoties eerst heftig zijn, maar uiteindelijk verzwakken. Dat is een natuurlijk proces. Het is ons verstand dat ons negatief nieuws blijft vertellen. Door ons verstand laten we emoties langer dan nodig voortduren. Het gevolg is dat we ‘rare’ emoties ontwikkelen: of we doen alsof we al dood zijn, of we doen alsof er niets is gebeurd.

Pinksteren

Beste heer Gude, moeten we met ons verstand tegen ons verstand moeten praten? Ik snap dat niet. Ik voel dat niet. Kunt u dat nog een keer aan de leek uitleggen? Na de DWDD uitzending moest ik nadenken over Pinksteren (de uitstorting van de Heilige Geest, nadat Jezus is opgestaan en terug is gekeerd naar God de Vader in de hemel). De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Door slecht nieuws raken deze eenheden misschien in eerste instantie uit balans. Ons lichaam krijgt misschien te maken met ziekte of dood. Onze ziel is van slag. We schrikken, worden bang of raken onzeker. Wat zal er dan gebeuren met onze geest, het teken dat we leven? Ik geloof dat ons ‘zijn’ aangestuurd zou moeten worden door onze geest. Door Pinksteren weet ik dat God door middel van Zijn Heilige Geest in verbinding met ons staat. Van Geest tot geest. Zijn Geest verlost, maakt vrij, troost, geeft warmte, liefde, wijsheid en inzicht en is aanwezig op aarde. Die wetenschap maakt dat ik geloof. Het zorgt ervoor dat ik mijn onzekerheden en angst mag overgeven aan God via de Heilige Geest. Beste heer Gude, zou u deze Geest willen leren kennen?

Interessante links:

Tien kenmerken van dé Koning

19:01

Er is op 30 april (2013) veel geschreven, gezegd en gezongen over de nieuwe koning in Nederland. Ik ben zelf Amsterdam ontvlucht, maar via de buis heb ik het een en ander gevolgd. Het is een bijzondere dag geweest (zelfs als je geen fan van de monarchie bent, kun je dit beamen). Allemaal leuk en aardig, toch wil ik dit digitaal moment besteden aan mijn Koning. Ik raak onder de indruk hoe dichterlijk en mooi de Psalmen (Oude Testament) over deze Koning schrijven. Hier volgen slechts tien kenmerken van de Koning (er zijn natuurlijk veel meer); het is een korte beschrijving aan de hand van wat Psalmen.

Wie is deze Koning?


Deze Koning

… is voor eeuwig en altijd op de troon (Psalm 10:16)

… is sterk en geweldig (Psalm 24:8)

… is een geweldige Strijder, niet één is aan Hem gelijk (Psalm 24:10)

… is hoog aanzien; Hij is de Allerhoogste (Psalm 47:3) (Psalm 95:3)

… luistert, verlost en beschermt (Psalm 20:10) (Psalm 89:19)

… heeft macht over het water (Psalm 29:10) en over de hele aarde (Psalm 47:3,8)

… is de Koning boven alle goden en Maker van alles wat leeft (Psalm 95:3) (Psalm 149:2)

… zorgt voor het (geestelijk) welzijn op aarde (Psalm 74:12)

… heeft recht en gerechtigheid lief (Psalm 99:4)

… Zijn reputatie gaat voor Hem uit (Psalm 24:8,10)

Koningswens

Deze Koning, de Koning boven alle goden, heeft maar één ultieme wens. Zijn wens is dat de deuren van de harten van de mensen opengaan, zodat Hij naar binnen mag. Deze Koning wil de mensen zien schitteren. Hij wil dat de talenten worden gebruikt voor Hem. Wil jij dat deze Koning echt voor jou zorgt? Wil je deze Koning (beter) leren kennen? ♥


Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.” Psalm 45:2 (HSV)

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.” Psalm 45:7 (HSV)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)