Heb je een blij hart?

21:17

Ik snap er niets van…

God weet wat Hij doet. Vaak genoeg weet ik niet waarom Hij iets toelaat. Ook weet ik niet altijd waarom Hij bepaalde dingen doet. Maar God weet wat Hij doet. Hij weet alles. Daarom is Hij God. Er zijn momenten dat God mij juist door tegenslagen leert te genieten van wat ik heb. Ik moet dan echt tegen mezelf zeggen: “Geniet van wat Hij al heeft gegeven.” Een dankbaar gevoel geeft een blij gevoel. Een blij hart.

Een gebalanceerd vertrouwen

Het is niet altijd even makkelijk om een blij te hart hebben. Maar dat is juist wat we nodig hebben. Deze houding moeten we ook hebben wanneer we beseffen dat God ‘dingen’ in ons leven toe laat. De pijnlijke momenten, wanneer we voelen dat Hij juist ‘dingen’ van ons weghoudt, kunnen ons in een mineurstemming brengen. Kun je op zo een moment God nog vertrouwen met je hart, ziel en verstand? In mijn zoektocht naar een nieuwe baan heb ik dit onderdeel heel lastig gevonden. Nu ervaar ik rust in mijn hart, toch stribbelt mijn verstand tegen. Soms is het precies andersom. Ken je dat? Je hoeft het niet te vragen en toch schreeuw je het uit: “Waarom, God?” Hij zal vast goede redenen hebben. Misschien houdt hij dingen op een afstand, zodat mijn hart niet angstig of trots wordt. Wie weet… Hij weet het. Hij weet alles. Er is geen ruimte voor toeval. Vertrouwen geeft rust, wanneer jij je nou eenmaal echt overgeeft aan God. En dat laatste is moeilijk. Volledige overgave. Het is wel mogelijk.

Afhankelijke omstandigheden

Waarom is volledige overgave zo moeilijk? Wel, ken je het moment dat je iets zo graag wilt dat je jouw motieven niet meer helder voor ogen hebt? Je vergeet wat je wel hebt en bent 100 procent gefocusseerd op wat je nog wilt hebben. Je bent ‘single’, en je wilt de man van je dromen. Je hebt een fiets, maar je wilt graag een motor. Je bent kinderloos en je wilt graag kinderen. Je hebt nog je studentenbaan en je wilt de baan van je dromen. Je woont in een flat, maar je wilt graag het huisje met een boompje. Het is goed om je af te vragen waarom je iets zo graag wilt. En, ben je gelukkig als je daar zonder moet leven? Vaak kunnen we gissen naar het antwoord. Het is een confrontatie met onszelf. Wat ervaar jij in jouw hart? Van wie of wat ben jij afhankelijk? Heb jij een blij hart?

Geïnspireerd geluk

Ik blijf hierover schrijven: in elke fase en op elk gebied van ons leven staan we voor uitdagingen. Misschien dat het gedoe rondom uitdagingen na je vijfenzestigste levensjaar ophoudt. Het is makkelijk om door onze omstandigheden uit balans te raken. Gelukkig kunnen wij [die in God geloven] in alle gevallen met zekerheid weten dat God er is. Hij heeft alles onder controle. Toeval bestaat niet. God weet alles. Dit geeft mij rust en zorgt (weer) voor balans in mijn leven. Hoe lang de storm ook kan duren, God is mijn anker en inspiratiebron. Kun ik vasthouden aan God Zijn belofte dat ik ook op tijd zichtbaar vrucht zal dragen (naar Psalmen 1:3)?

Happy birthday; de zin en onzin van verjaardagen

21:09


Normaal houd ik niet van verjaardagen. Je moet alles goed (en zelf) voorbereiden, terwijl je juist een dagje ouder wordt. Vermoeiend. Heb ik genoeg drinken en versnapering in huis? Wie komt wel, wie kan niet? Zal het wel een geslaagd feestje zijn? Het is een en al spanning en organisatie. Met alle twee kan ik redelijk tot goed omgaan. Toch wil ik graag rust ervaren op mijn verjaardag. Ik vind het dan ook raar dat de jarige – die een feest geeft – na afloop alle rommel moet opruimen. Zucht.

‘n Verjaardag is prestatieloos…

Natuurlijk is het leuk om cadeaus te ontvangen op zo een dag. Je hebt alleen nauwelijks de tijd om door of bij te praten met de persoon die je het cadeau gaf. Volgende. Laten we eerlijk zijn: krijg ik een cadeau, omdat ik jaar langer door ben gegaan met ademen? Ik ben ‘automatisch’ een jaartje ouder geworden. Wat een prestatie! Ik ‘klink’ misschien wat sarcastisch. Excuses. Er zijn genoeg mensen die somber worden, omdat hun verjaardag nabij is. Dit kan komen door verschillende situaties, bijvoorbeeld de relatiestatus, gezinssituatie, inkomen, gezondheid of het idee dat een feest gekoppeld moet zijn aan een prestatie.

Cadeautjes van God

Ik ben lang zo iemand geweest die elk jaar persoonlijke doelen opstelde en er keihard voor werkte om de doelen te behalen. Prestatiegericht. Op zich is daar niets mis mee. Wat gebeurt er als je tegenvallende resultaten hebt en als blijkt dat je jouw gestelde doelen niet hebt gehaald in het afgelopen jaar? Teleurstelling en zodoende geen reden voor een feest. Ik heb het dit jaar losgelaten. Ik mag ook blij zijn met mijn verjaardag, omdat God mij op deze dag letterlijk het licht heeft laten zien. Ik mag blij zijn dat ik weer een jaartje ouder ben geworden met een lieve man aan ‘mijn zijde’. Doordat ik deze zinnen heb uitgesproken, kon ik de stress, teleurstelling en opkomende faalangst de deur wijzen. Niet omdat ik geweldig ben. Ik heb tenslotte mijn eigen doelen niet gehaald. Ik heb wel genoten van God Zijn kracht en liefde dit afgelopen jaar. De dag voor mijn verjaardag voelde ik mij al jarig. Zo blij was ik. Op mijn verjaardag (ik had geen feest, maar ik was wel in een feeststemming) werd ik door mijn man verrast met een heuse high tea party. Ik ben gelukkig.

Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Psalm 90:12, NIV

Jezus en/ of Mohammed

21:06


Volgens mij is de houding van de westerse wereld tegenover moslims na 11 september 2001 flink veranderd. Er is door deze vreselijke gebeurtenis een grote afstand ontstaan. Toch is het goed om in gesprek te gaan en te blijven met moslims om jou heen. Om dat op een gezonde manier te doen, is het belangrijk dat je het een en ander begrijpt over de Islam. Het boek Jezus en/ of Mohammed; verrassende parallellen en diepgaande verschillen van dr. Mark A. Gabriel gaat hierop in.

Achtergrond

Volgens de schrijver zijn zowel Jezus als Mohammed de twee invloedrijkste mensen die op aarde hebben geleefd. De volgelingen van deze mannen vormen de twee grootste godsdienstige groepen ter wereld (het christendom twee miljard mensen en de islam 1,3 miljard mensen). De schrijver gebruikte de meest betrouwbare bronnen die informatie geven over het onderwijs die deze leiders gaven en de daden die zij ondernamen. De schrijver heeft in alle twee werelden (christen- en moslimwereld) de doctorsgraad behaald. Deze man, die de schuilnaam Gabriel draagt, weet daarom heel goed waarover hij schrijft.

Een persoonlijk verhaal

In deel één schrijft Gabriel over zijn eigen (culturele) achtergrond. Hij is geboren en opgegroeid in een moslimgezin in Egypte. Egypte is een streng islamitisch land. Het geloof nam een belangrijke plaats in het gezin in. Bijzonder hoe de koran uit het hoofd wordt geleerd. Daar kunnen christenen nog wat van leren! Het verhaal van Gabriel neemt een drastische wending wanneer hij door de leiding op zijn werk (de universiteit) wordt beschuldigd. Hij zou zich hebben bekeerd tot het christelijk geloof. Maar dat is op dat moment helemaal niet waar. Ze verdenken hem, omdat Gabriel te veel vragen over het moslimgeloof stelde en concludeerde dat bepaalde aspecten niet kloppen.

Geschiedenis en onderwijs

Het leven van Jezus en dat van Mohammed worden in deel twee naast elkaar gehouden. Beschouw dit onderdeel als een pure weergave van de geschiedenis van het leven van deze twee mannen. Dit deel wordt gekenmerkt door de feitenkennis. De kennis over Jezus zal wellicht voor mening christen niet ‘nieuw’ zijn. De stroom aan feiten over Mohammed zal daarentegen voor veel ‘oh’ en ‘aah’s’ zorgen. In deel drie gaat de schrijver in op het onderwijs van Jezus en Mohammed: wat was hun leer of boodschap, wat waren hun woorden en daden? In het laatste deel (deel vier) gaat schrijver terug naar zijn persoonlijk verhaal en schrijft over zijn keuze om christen te worden (met alle gevolgen van dien).

Beoordeling

Het boek is interessant voor mensen die benieuwd zijn naar wat moslims geloven. Moslims zouden dit boek ook kunnen lezen om meer te weten over dit christelijk geloof. De schrijver vindt dat niemand zich gedwongen moet voelen om een bepaald geloof aan te hangen. Hij vindt dat iedereen de juiste informatie moet krijgen om een beslissing te kunnen. Allerlei appendices, noten, samenvattingen maken het boek onnodig dik. Het boek is daardoor een combinatie van een naslagwerk en Gabriel zijn persoonlijk verhaal. Gelukkig is het boek zo ingedeeld dat bepaalde onderdelen die te wetenschappelijk overkomen, zo kunnen worden overgeslagen. Een minpunt is dat sommige zinnen niet ‘lekker leesbaar’ zijn opgebouwd. Deze zinnen kan de lezer dan ook gerust overslaan, zonder dat de essentie van die paragraaf verloren gaat. Bestel het boek hier.

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 9 juli 2013.

‘Slaap’ tot nadenken

21:03


Slaap, een geestelijke geloofszaak?

Het Christelijk Informatie Platform kopte Verleiding om te zondigen groter door te weinig slaap (CIP, 9 augustus 2012). In dat artikel staat dat John Piper ongeduldig werd wanneer hij te weinig had geslapen. Aangezien geduld onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest is, is slaap volgens Piper een “geestelijke geloofszaak”. Hij zegt: “de keuze om wel of niet op tijd naar bed te gaan, is een antwoord op de Heilige Geest”. Ik vind het moeilijk om het helemaal eens te zijn met Piper. Moeten we alles gaan ‘vergeestelijken’? Wanneer mensen niet kunnen slapen, omdat ze zich bijvoorbeeld zorgen maken, is dat wel een geestelijk probleem. God vraagt aan ons om al onze zorgen aan Hem te geven. Hoe is dat in de andere gevallen?

Oorzaak en gevolg

Ik heb gemerkt dat ik bij slaapgebrek niet zo gezellig ben zoals normaal (dit heet zelfspot). Ik had dan betere maatregelen kunnen nemen door bijvoorbeeld beter mijn activiteiten in te plannen en op tijd in bed te springen. Is moeheid een zonde? Nee, maar blijkbaar is een woede-uitbarsting, als gevolg van slaaptekort, het wel. Is dit meteen een geestelijke zaak? Ik ben het ermee eens dat we naar ziel, geest en lichaam in balans moeten zijn. Dat houdt onder andere in dat we op tijd naar bed moeten. Dit is niet zo zeer een antwoord op de Heilige Geest, maar wel het gevolg van een gezond verstand. Wiens gezond verstand niet goed functioneert door bijvoorbeeld een tekort aan slaap, mag de Heilige Geest altijd om wijsheid en inzicht vragen.

Zonder slaap

Eén van de Facebook reacties op het CIP artikel ging over Paulus. Paulus was een gedreven vervolger van de eerste christenen, totdat hij God echt leerde kennen. Vanaf die tijd had hij er alles voor over (zelfs zijn leven) om iedereen te vertellen over Jezus. Toen werd Paulus zelf vervolgd. Paulus is een voorbeeld voor christenen. Het was een nuchtere man die zich liet leiden door de Heilige Geest. Hij liet door zijn levensstijl zien dat, ondanks nachten waarin hij niet kon slapen, hij de kans of mogelijkheid om te zondigen minimaal hield.

Gebalanceerd slapen

Ik wil jou één belangrijke tip meegeven: laat je leiden door de Heilige Geest én gebruik je gezond verstand (Lees ook 2 Timotheüs 1:7). Je kunt elke dag netjes acht uur lang slapen, maar je wilt maar niet wakker worden wanneer de Heilige Geest aan jou vraagt om voor iemand te bidden. Je kunt ook elke dag te laat naar bed gaan en in alle onrust allerlei zaken voor de kerk doen. Dit is volgens mij ook niet goed. Hoe zorg jij goed voor jouw lichaam? Hoe vind jij jouw balans? En hoe kunnen wij, zelfs bij een tekort aan slaap, Gods liefde laten zien?

“Verleiding om te zondigen groter door te weinig slaap” (CIP, 9 augstus 2012)

“De keuze om wel of niet op tijd naar bed te gaan, is een antwoord op de Heilige Geest,” zegt voorganger John Piper in gesprek met collega-predikant R. W. Glenn. “We zijn een combinatie van lichaam en geest. Wanneer we niet voldoende eten of slapen, zijn we als mens onhandelbaar en eerder in staat om toe te geven aan verleidingen of zonden,” voegt Glenn toe. “Als ons lichaam of geest niet stabiel is, heeft dat automatisch effect op ons persoonlijk leven.” Lees verder.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)