Het is niet eerlijk!

21:36


“Het is niet eerlijk!” Dit heb ik vroeger vaak tegen mijn ouders gezegd. Het is niet eerlijk dat hij [mijn broer, vier jaar ouder] dat wel mag en ik niet. Het is niet eerlijk dat ik dit wel moet doen en hij niet. Waarom willen (sommige) kinderen zich met anderen vergelijken? Ik ben zeker niet zo opgevoed. Toch zat het ‘vergelijkingsgevoel’ er goed in. Mijn moeder zei altijd: “het is niet eerlijk” wil zeggen dat je jaloers bent…

Het is echt niet eerlijk!

Nu ben ik ouder én wijzer… Toch betrap ik mezelf erop dat ik mij wil vergelijken met anderen. Waarom doe ik dat nou? Grrr! Doe jij dat (soms) ook? Je kunt dankbaar zijn voor wat je hebt, wanneer je je leven vergelijkt met anderen die het minder hebben. Deze dankbaarheid is van korte duur wanneer je doorhebt dat je nabije omgeving het beter (schijnt te hebben of) heeft. Zeuren, klagen en piekeren. Dat zijn de activiteiten die resulteren in frustratie. Als ik aan deze houding denk, dan ga ik terug naar mijn kindertijd. “Het is niet eerlijk.”

Onbeantwoorde vragen

“Het is niet eerlijk God.” Allerlei vragen over allerlei gebieden van het leven rijzen op. “Waarom ben ik nog steeds ‘single’?” “Waarom hebben wij nog geen kinderen?” Mijn eigen ‘het-is-niet-eerlijk’ vraag was: “Waarom gaat mijn carrière niet als een speer?” Omdat deze vraag onbeantwoord bleef, heb ik momenten gehad van zelfkritiek en twijfel. Ook vrienden en kennissen (die het allemaal goed bedoelen) zorgden door hun vele adviezen voor een onzeker gevoel. Soms kunnen eigen gedachten en adviezen van anderen de stem van God in jouw leven doen verzachten. Ken jij dat?

God vraagt …

Als iemand zijn of haar succesgeheimen (over zijn of haar carrière) losliet, luisterde ik zoals een leergierige student dat doet. Aandachtig. Ik wilde alle ‘tips and tricks’ meteen toepassen in mijn eigen leven. Wanneer het allemaal weer niet lukte, ging ik teleurgesteld terug naar God. “Het is niet eerlijk, God.” Bij het uitspreken van deze woorden, wordt er ook meteen een spiegel voorgehouden. Die spiegel geeft weer wat je in je hart hebt. Er ontstaat door eerlijkheid ruimte om God (weer) te verstaan. “Ben je jaloers?” “Vertrouw je mij?” “Vertrouw jij mij genoeg om te weten dat ik met jou een andere weg in wil slaan?” “Ben jij vergeten dat ik ook een plan voor jouw leven heb?”

Jaloezie

De vragen die God stelt, zijn confronterend. Toch mag ik in deze confrontatie Zijn liefde voor mij ervaren. Hij heeft een plan voor mijn leven! Hij houdt van mij! Hij wil mij vullen met meer van Zichzelf. Hij wil dat ik elke dag meer en meer op Hem lijk. Dat zit er niet in als ik afgunst of jaloezie in mijn hart bewaar. Jaloezie maakt bitter, verziekt en verteerd. Het is duidelijk geen ‘vrucht van de Geest‘. Als we jaloezie in ons hart toestaan, zijn we geen kinderen van God. Elimineer (samen met mij) jaloezie door dankbaarheid en blijdschap te tonen. (1) Dank God om wat Hij al voor je heeft gedaan. (2) Dank Hem voor wat Hij nu doet en (3) dank Hem voor wat Hij gaat doen! Ik weet niet precies wat God Zijn plannen in de nabije toekomst zijn. Ik weet wel dat Zijn gedachten groter en beter zijn dat mijn mooiste dromen. Geloof, hoop en liefde creëren samen vrede in jouw leven.

Doodskoppen op kleding

21:33


Ik geniet ervan wanneer mensen zichzelf mooi maken. Ik heb het niet over overdreven make-up of een overdaad aan ‘bling bling’. Een paar accenten hier en daar kunnen volgens mij al zoveel goeds doen. Heb je inspiratie nodig? Blader dan wat mode tijdschriften door. Vaak staan er leuke tips in deze bladen. Maar soms raak ik echt verbaasd wanneer mensen klakkeloos de mode of trends volgen.

Schedelprint…

Al geruime tijd zie ik mensen met prints van schedels of doodskoppen op hun kleding rondlopen. Ik had gehoopt dat het een ‘eendagsvlieg’ mode zou zijn. Ik vrees echter dat deze trend zich doorzet in de herfst en in de winter. Wat vind jij van deze trend die maar niet schijnt uit te sterven?

De dood

Ik denk dat het goed is om na te denken over onze kleding. Wat wil je (als christen) uitdragen met jouw kleding? We worden allemaal, vroeg of laat, geconfronteerd met de dood. Toch presenteert de God van de christenen Zich als de God van het Leven. Hij is de God die het Leven is. God heeft ons (de mensen die in Hem geloven) gered van de eeuwige dood in de hel. Gelovigen ontvangen nu en ook na de natuurlijke dood het leven door God!

Reflectie…

  • Vind ik dat kleding een boodschap moet uitdragen?
  • Welke boodschap zend ik uit?
  • Wat vind ik belangrijk aan kleding?
  • Welke (komende) trends vermijd ik meteen?

De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest

21:24

Ik had verwacht dat ik meteen geraakt zou worden door het boek De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest van Francis Chan. Helaas. Ik had eerder een boek van hem gelezen (Te gekke liefde) en dat boek inspireerde mij vanaf pagina één. Bij dit boek De vergeten God was dit niet direct het geval. Ik wist bijvoorbeeld al dat de heilige Geest een persoon en ook God is, voor ons bidt en emoties heeft. Pas toen ik bijna op de helft van het boek was, leek het alsof ik ineens connectie maakte met wat de schrijver mij wilde vertellen.

De volgende zin activeerde mijn hersenen: “Ik geloof dat er veel minder ruzies, echtscheidingen en kerkscheuringen zouden zijn als we ons echt druk zouden maken over het kwetsen van de heilige Geest. Misschien is het niet te wijten aan ons gebrek aan geloof, maar komt het doordat het ons niet kan schelen.” (Francis Chan, pagina 58). Het raakte mij diep, omdat deze dingen zo vaak gebeuren in de christelijke wereld. Teleurstellend, maar op gegeven moment raak je er bijna aan gewend.

Ik wil de heilige Geest (niet)

Vanaf het ene citaat (dat ik hierboven heb weergegeven) las ik het boek heel anders. Het was alsof ik ineens op het puntje van mijn stoel zat. Ik moest mijn ogen ‘spitsen’. De schrijver wil ons (christenen) wakker schudden en bij mij was het gelukt. In hoofdstuk vier vraagt de auteur waarom de lezer de heilige Geest in zijn of haar leven wilt. Ik moest lachen toen duidelijk werd dat de heilige Geest er niet is om een oppervlakkige vrede te ervaren in het leven. Ja mensen, ‘the news of peace’ is geen oppervlakkige vrede. Soms vergeten we dat. In hoofdstuk vijf Een echte relatie werd zichtbaar waarom zoveel christenen eigenlijk niet op de heilige Geest zitten te wachten. Ben je ooit bij jezelf nagegaan waarom je de heilige Geest misschien niet wilt? Misschien hebben we een (te) comfortabel leven en willen we onze perceptie van veiligheid niet opgeven voor de heilige Geest. “Waarom zouden we de Trooster moeten ervaren als we toch al een comfortabel leven?” (pagina 85). Misschien doen we als christenen al zoveel (in de kerk) dat we geen tijd over hebben voor de heilige Geest. Francis Chan confronteert de lezer met genoeg mogelijke redenen. Zo durfde hij vroeger geen intieme relatie met de heilige Geest te hebben, omdat hij dacht dat hij zich eerst moest bewijzen.

Doelgroep

Ik vind dit boek geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de heilige Geest, pas bekeerde christenen die de heilige Geest willen leren kennen en christenen die al langer op de weg zijn. In de eerste drie hoofdstukken wordt het karakter van de heilige Geest beschreven. In de vier laatste hoofdstukken wordt ingegaan op hoe de lezer de heilige Geest in zijn of haar eigen leven ervaart, of kan ervaren. Francis Chan daagt de lezer uit om de werking van de heilige Geest vandaag in ons persoonlijk leven zichtbaar te maken. Wat een uitdaging! Dit is zo een boek dat je in de boekenkast bewaard om eventueel opnieuw te lezen of aan iemand te geven die meer wil weten over de heilige Geest. Niet alle zinnen zijn even pakkend, maar er zitten gouden citaten die rechtstreeks tot jouw hart zullen spreken. ♦ Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 6 augustus 2013.

Spreek luid en duidelijk, en laten de andere stemmen verstommen die ons oproepen om aan de wegen van de wereld aan te passen.” Een gebed van Francis Chan aan de heilige Geest (pagina 134). 

Titel: De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest
Auteur: Francis Chan (met Danae Yankoshi)
Pagina’s: 139
Uitgeverij Medema (2010)
Website: www.francischan.org

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)