Bouw aan jouw gebedsmuur en gebruik deze drie waarheden!

21:51


Gebed of bidden is een handeling die volgens mij typerend is voor iemand die gelovig is. Bidden is niet anders dan praten tot of met God. Het is goed om op elk moment van de dag een gebedshouding te hebben. Dat betekent dat je 24/7 met God verbonden bent. Hoe komt het dat er genoeg christenen zijn die moeite hebben met bidden? Ik ben ook één van die mensen. Ik heb gemerkt dat wanneer ik bewust ben van de waarheden over God en gebed, ik actiever sta in mijn gebedsleven. Ook ervaar ik door het hebben van een gebedsmuur meer richting waarover ik nog kan bidden. Ik deel eerst de drie waarheden over God en gebed (er zijn vast nog veel meer waarheden). Daarna schrijf ik meer over mijn gebedsmuur.

(1) God luistert naar jouw gebed

Luisteren houdt niet in dat God slechts jouw gebed aanhoort, of amper heeft gehoord. Hij luistert zeer aandachtig naar wat jij te zeggen hebt. Hij neemt de tijd om naar jou te luisteren. Hij vindt elk gebied van jouw leven interessant. De vraag is: neem jij de tijd om Hem te vertellen wat jouw gedachten en verlangens zijn? Voel je vrij om alles met God te delen.

(2) God geeft wanneer jij bidt

Wat God precies aan jou zal geven, weet ik niet. Wanneer God aan jou ‘het cadeau’ zal geven, weet ik evenmin. Ik weet alleen dat Hij het beste met jou voor heeft. Dit is dan ook de reden om te bidden om wat God (of de heilige Geest) op ons hart legt. Niet onze gedachten, maar Zijn gedachten. Niet onze eigen wil op de eerste plaats, maar Zijn wil heeft de hoogste prioriteit. God belooft te geven wanneer jij bidt in Zijn naam en in Zijn wil. De vraag is: geloof jij, ondanks je misschien zal moeten wachten, dat God het beste voor jou in petto heeft? Vertrouw jij Hem?

(3) God geeft wijsheid en kracht om te bidden

We mogen God altijd om wijsheid vragen om te bidden. Het is niet gek om God te vragen om een gebed in jouw hart te plaatsen. Je moet niet raar opkijken als God bijvoorbeeld een gebed voor een ander op jouw hart legt. De vraag is: ben jij bereid om dat gebed te bidden? Bidden is geen slappe bezigheid. Je hebt kracht nodig om vol te houden… om niet de moed te verliezen. Die wijsheid en kracht kun je ontvangen door de heilige Geest. In moeilijke tijden is het de heilige Geest die troost geeft wat diep doordringt naar jouw ziel.

Gebedsmuur

Deze drie bovenstaande waarheden geven mij elke keer de moed om te werken aan mijn gebedsleven. De continue bewustwording is slechts de eerste stap. Daarna volgt de stap voor het moment om te bidden. Mijn gebedsmuur bestaat uit verschillende gebieden in mijn leven die relevant of interessant zijn. De onderwerpen zijn (niet zozeer gerankschikt naar prioriteit): huwelijk, huis, werk, studie, financiën, familie, gezin, vrienden, kennissen, kerk, talenten, roeping, buurt, stad, overheid, geestelijk leven en gezondheid. Maak je eigen gebedsmuur en geef het een leuke plek in het huis. Houd het bij je wanneer je gaat bidden. Neem een moment om God te vragen naar Zijn hand in je situatie. Neem ook een moment Hem te danken voor de gebieden waar je reeds Zijn hulp heb mogen ervaren. Neen, bidden is geen slappe bezigheid. ♥ Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 24 september 2013.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)