Wat wens ik

22:12

Wat wens ik

Wat wens ik dat zij van mij houdt,
gewoon zoals ik van haar houd.
Liefde uitgestort als de regen die nooit ophoudt.
Van een druppel naar een enorme stortbui.

Wat wens ik

Wat wens ik dat zij van mij houdt,
zoals het bloed dat stroomt door haar aderen.
Liefde zo intens dat haar hart al sneller klopt wanneer zij mijn naam hoort.

Wat wens ik

Wat wens ik dat zij van mij houdt,
zoals de zon de aarde verwarmt en alles geel kleurt.
Van fladderende gele vlinders in haar buik naar de liefde die haar raakt tot in de kern van haar wezen.
Liefde die haar eigen verstand te boven gaat,
maar ook zo simpel is, zodat iedereen het begrijpt.

En nu…

Houdt zij van mij, zoals ik van haar houd?
Houdt zij intens van mij?
Of laat ze zich verleiden door andere mannen?
Mannen die haar niet (willen) kennen, haar willen gebruiken en haar daarna achterlaten voor vuil.
Wie is een betere man voor haar dan ik?
Vertel! Wie?
Heb ik niet het recht om jaloers te zijn?
Ik ben haar man!
Ik ben met haar getrouwd…


Ezechiël 16 Ontrouw, straf en herstel van Jeruzalem (HSV)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)