Agent of grace (dvd); waar is God tijdens de oorlog?

22:25


Dat de oorlog en het racisme alleen maar verdriet en verderf brengen aan alle partijen is door de eeuwen heen bekend. Toch zorgt haat er elke keer voor dat er oorlogen zijn, dat volken worden uitgeroeid en dat we ons moeten afvragen wat ons echt ‘mens’ maakt. De film Agent of grace gaat over oorlog, racisme, haat en ethische vragen. De film gaat ook over vrede, liefde en het antwoord op grote levensvragen.

Dietrich Bonhoeffer, een theoloog

Dietrich Bonhoeffer zit in eerste instantie aan de veilige kant. Hij komt uit een goed milieu en hij is een goedopgeleide Duitser die van respect geniet. Bovendien is aan het begin van de film te zien dat hij in de Verenigde Staten zit. Er zijn daar genoeg mensen die hem willen horen spreken. Hij hoeft zodoende niet eens terug naar een Duitsland die steeds verder zakt in het antisemitisme. Duitsland staat aan het begin van de oorlog, wat later de Tweede Wereldoorlog gaat heten. Hitler en de overige nazi’s hebben een diepgewortelde haat tegen de Joden en zij willen dit volk uitmoorden. Dietrich Bonhoeffer besluit toch terug te keren naar die Duitsland. Het daadwerkelijk probleem voor hem ontstaat wanneer hij tijdens het uitvoeren van zijn ambt als dominee in Duitsland predikt dat Jezus een Jood is en dat wij als mensen allemaal gelijk zijn.

Een geheim agent

Via een familielid komt hij bij een speciale militaire eenheid (Abwehr) van Duitsland terecht. Hij wordt een agent van Duitsland. In werkelijkheid wil deze eenheid ervoor zorgen dat Hitler wordt vermoord. Dietrich Bonhoeffer moet als geheime agent informatie doorspelen naar de buitenlandse
tegenstanders van Hitler (de geallieerden). Hoe ga je als overtuigend christen om met de waarheid, leugens, en de zoektocht naar vrede in een oorlog? Deze vragen houden Dietrich Bonhoeffer voortdurend bezig. In deze duistere tijd verliest hij ook zijn hart aan een jong blaadje; een vrouw die bijna twintig jonger is. Zoveel tijd samen hebben zij niet, aangezien Dietrich in de gevangenis is beland en later naar een concentratiekamp wordt gestuurd. Voor mij verwijst de titel Agent of grace naar de periode waarin hij opgesloten zat. Hij vertelt daar andere mensen over God als persoon en over de genade en de vergeving die God geeft.

Beoordeling

Het is jammer dat de kijker middels deze film minimale achtergrondinformatie over de persoon Dietrich Bonhoeffer krijgt. Wat de kijker wel over hem te weten krijgt, is dat hij een man was die zich steeds afvroeg wat de relevantie van zijn geloof is als hij alleen voor de gemakkelijke weg zou kiezen. De film is daarom niet alleen interessant in historisch opzicht. Het is een film die je als kijker goed aan het denken zet over de daden en beslissingen die vandaag de dag genomen worden. En, welke prijs ben je bereid te betalen voor jouw idealen of overtuiging?
  • Titel: Agent of grace (DVD)
  • Speelduur: ongeveer 88 minuten
  • Genre: Biografie/oorlog/levensbeschouwelijk
  • Taal: Engels, Nederlandse ondertiteling
  • Leeftijdscategorie: Twaalf jaar en ouder
  • Informatie: www.kijkopfilmmagazine.nl en www.neemamedia.nl
Agent of Grace (lange trailer) from Neema on Vimeo.

Cappuccino van Max Lucado

22:22


Bijbelse reflectie voor bij de koffie

Ik weet niet hoe hij het doet, maar Max Lucado weet de lezer te raken met zijn pen. Ik vond het vroeger altijd gek als mensen aan mij vroegen of ik het boek Cappuccino gelezen had. Iedereen had het over dit boek en ik ben niet iemand die ‘standaard’ meegaat in een hype of met de allerlaatste trends. “Nee, ‘k heb het nog niet gelezen.” “Het is echt een goed boek.” Maar wanneer ik om uitleg vroeg, kwamen ze niet verder dan: “Het zijn goede overdenkingen.” Je ziet wel aan de sprankeling in hun ogen dat ze het een hele ervaring vonden. Ik zal in deze recensie proberen aan te geven waarom het zo’n goed boek is.

Oneliners

Max Lucado heeft een schrijfstijl ontwikkeld die eigentijds en universeel is. Simpel en eenvoudig. Max Lucado schrijft voor iedereen. Bijbelteksten die 2000 jaar geschreven zijn, maakt hij pakkend voor de mens anno nu. “Ik roep mensen die niet geliefd zijn en ik maak ze mijn geliefden” (naar Romeinen 9:25). Max Lucado zou een prijs moeten winnen voor de oneliners die hij heeft bedacht. Hij schrijft korte pakkende zinnen over onderwerpen – zoals liefde, pijn en geloof – die mensen echt bezig houden. “Hij [God] beloofde een lamp voor je voet, geen kristallen bol voor de toekomst”(p. 93).

Inspiratie

Ik kan niet ontkennen dat Max Lucado mij als schrijver heeft beïnvloed. Ik had dit boek veel eerder moeten lezen. Ik las de zevende druk van dit boek! De korte verhalen, de persoonlijke stijl van Max Lucado en de heldere manier waarop het geloof wordt gedeeld, maken dit boek echt een aanrader. Er is ook tijd genomen voor de opmaak van het boek. Super. Ik zou trouwens eerder spreken van een bundel in plaats van een boek, omdat het een verzameling is van artikelen die eerder zijn verschenen in andere boeken van Max Lucado.

Indien je het boek wil bestellen, ga dan naar ArkMedia http://www.arkmedia.nl/lucado-max/cappuccino.html (prijs 13,95 euro)

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 13 februari 2014.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)