“Waarom ben je eigenlijk getrouwd?”

10:06


Waarom ben je eigenlijk getrouwd?” Ik hoor de vraag aan en ik denk: “Waarom ben jij niet getrouwd? Je bent al eeuwen met je partner én jullie hebben twee kinderen. Wat houdt jou tegen?” Maar ik zeg het niet. Ik wil niet veroordelend overkomen. Ik ben ook een beetje geschrokken. Het is alsof ik ineens besef dat ik de vreemde ben. Trouwen is niet meer de standaard. Trouwen is alleen hip bij sterren, niet bij het gewone volk lijkt het wel. Ik ben geen ster, ik ben maar gewoontjes. Waarom ben ik dan getrouwd?


Niet trouwen

Er zijn zoveel redenen om niet te trouwen. De tijd die je zou gebruiken om dit een van de mooiste dagen van je leven te maken, kun je aan iets anders besteden. Eerlijk is eerlijk, wie niet getrouwd is, gaat ook nooit scheiden. Trouwen klinkt ook best definitief. Het is natuurlijk gek om te trouwen en tegelijk te denken: “we zien wel waar het schip strandt.” En, kun je de ander wel zo vertrouwen dat je je volledig overgeeft aan hem of haar? Je verleden, heden en je toekomst. Waarom zou je trouwen?

Wel trouwen

Misschien zijn er nog meer redenen om af te zien van het huwelijk. Maar in mijn boek Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd ga ik in op de redenen om wel te trouwen. Ik wil het maximale uit mijn liefdesleven halen. Mijn inspiratie voor mijn liefdesleven haal ik niet (meer) uit romantische films en boeken. Ik kwam er al gauw achter dat dat eigenlijk voer is voor mensen die geloven in een sterren- of sprookjeshuwelijk. Mijn voornaamste bron is een ‘kleine’ collectie van 66 boeken. De Bijbel heeft mijn denken sterk beïnvloed en is de standaard in mijn leven. Geloof mij maar, de Bijbel daagt de mensheid uit om duurzame relaties aan te gaan. Een van mijn duurzaamste relaties is die met mijn man. Deze relatie hebben wij bezegeld met het huwelijk.

Een bundeltje

Voor wie mijn boek Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd zou willen kopen, is de volgende informatie zeker handig: het is een bundeltje van verschillende persoonlijke artikelen over het prille huwelijk. Ik bevind me in deze fase, en ik weet daarom goed waarover ik schrijf. Wanneer ik het werk teruglees, kan ik lachen, maar sommige artikelen zijn (nog steeds) confronterend. Het bundeltje bestaat uit een aantal korte artikelen. Aan elk artikel is een opdracht gekoppeld (en een Bijbeltekst). Ook is er in het bundeltje ruimte voor eigen notities. Houd je pen bij de hand! In het laatste artikel zijn (praktische) tips van andere echtparen opgenomen.

Bestellen

Ik hoop dat dit bundeltje of boekje andere (jonge) stellen zal inspireren en motiveren. Als je ‘single’ bent en geïnteresseerd bent in het huwelijksleven, is dit boekje ook interessant. Ben je al langer getrouwd en zoek je verfrissing, dan wil ik jou het boekje eveneens aanraden. Dit boekje kun je natuurlijk ook iemand cadeau doen. Je kunt het eenvoudig bestellen door mij een bericht te sturen.

Pasen, een lentefeest!

09:46


“Waarom valt Kerst altijd op dezelfde datum en is het met Pasen elke keer weer anders?” Dat is een vraag die een ex-collega mij eens stelde. In dit artikel wil ik het over Pasen hebben. Ik ben op zoek gegaan naar het ontstaan en de betekenis van dit feest. Hieronder wil ik mijn bevindingen van deze zoektocht met je delen. 


Maanfeest

In het Oude Testament van de Bijbel (of de Tenach volgens de Joden) wordt geschreven over Pascha of Pesach. Het is een feest dat door God zelf is ingesteld. De maand waarin dit feest werd gevierd, is door God vastgesteld als de eerste maand van het godsdienstelijk jaar (Exodus 12:2). Op de veertiende dag van deze maand genaamd Nisan of Abib (dit is bij ons de tijd tussen half maart en half april) moest dit feest worden gevierd.[1] Deze nieuwe maand werd ingeluid door de nieuwe maan.[2] Vroeger werd de tijd vastgesteld aan de hand van de zon en de maan. De Israëlieten hanteerden een maanjaar. Pascha wordt in ‘kleine’ kring gevierd. Het is een feest voor binnen het gezin, waarbij onder andere een lam wordt geslacht en samen opgegeten. Als een gezin te klein is om een heel lam op te eten, mogen bijvoorbeeld buren het samen vieren. Het is ook een feest voor jong en oud. De kinderen krijgen op deze avond te horen wat God heeft gedaan. Wat heeft God dan gedaan?

Het verhaal

Toen de Israëlieten in Egypte aankwamen (ongeveer 4000 jaar geleden), werden ze hartelijk verwelkomd. De toenmalige onderkoning, Jozef, was zelf een Israëliet die veel voor Egypte had gedaan. Door hem hadden zowel de Egyptenaren als de Israëlieten een hongersnood van zeven jaar lang overleefd. Toen hij en de mensen uit zijn generatie stierven, veranderde de situatie. De Israëlieten leefden generaties lang als slaven. Ze werden onderdrukt door de Egyptische koning alias Farao. De Israëlieten hadden goddelijke hulp nodig; ze moesten worden bevrijd van deze slavernij en gevangenschap. God gebruikte Mozes om de Farao te waarschuwen met de boodschap: “Laat Mijn volk gaan”. De Farao was zelfs na negen plagen, die God had gestuurd (van water dat in bloed veranderde, tot vieze beesten zoals kikkers en sprinkhanen, tot ziekte en nare weersomstandigheden), niet van plan het volk Israël te laten gaan. Pas na de tiende plaag liet de Farao het volk gaan. De tiende plaag was dat alle eerstgeborenen van mens en dier zouden sterven. Zo ging de oudste zoon van de Farao dood. Op de nacht voor hun vertrek uit Egypte moesten de Israëlieten een lam slachten en eten.Ze moesten de deurposten van hun huis rood verven met het bloed van dit (paas)lam. De mensen die naar Mozes hadden geluisterd, bleven gespaard. Zo bevrijdde God Israël uit de handen van de Farao.

Au!

Ik vind het bijzonder dat er in de Bijbel staat dat de vreemdelingen die in het land waren ook Pascha mee mochten vieren. Als zij dat voor God wilden doen, accepteerde God dat. Maar dat ging niet zomaar; voor de mannen gold dat zij een grote stap moesten zetten. “Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten.” (zie Exodus 12:48) Alle mannen moesten zich zodoende laten besnijden.

Nieuwe Testament en symboliek

In het Nieuwe Testament wordt ook geschreven over het Pascha. Jezus was een Jood en vierde Pascha. Zijn laatste Pascha vierde hij samen met zijn discipelen. Dit is bekend als het Laatste Avondmaal. Voor christenen is er een nauw verband tussen Pascha en Pasen zoals wij het nu vieren. Het paaslam dat tijdens Pascha moest worden geslacht, stelt bij de christenen Jezus voor. Jezus was een mens op aarde, iemand zonder zonde. Onschuldig. Zijn bloed moest echter vloeien, zodat de mensheid leven zou kunnen ontvangen. Denk aan het bloed bij de deurposten van de Israëlische huizen. Door Jezus zijn bloed hoeven wij niet bang te zijn voor de (eeuwige) dood. Net zoals het volk Israël dat uit Egypte vertrok en werd bevrijd, zo zijn wij ook verlost. Tenminste, als je ook besneden bent van hart en het bloed van Jezus accepteert. Met andere woorden, het is belangrijk om Jezus aan te nemen. Hij vraagt aan ons om Hem te gedenken met een Avondmaal. Zie bijvoorbeeld Lukas 22:19 en 1 Korinthe 11:24-25.

Avondmaal

Christenen vieren het (heilig) Avondmaal doorgaans in de kerk, waarbij er wijn of druivensap wordt gedronken en een stuk ongezuurd brood [matze] wordt gegeten. Wanneer je een kerkdienst bezoekt, en je bent niet gelovig of je ervaart dat er nog dingen zijn die je los moet laten (zonde), wordt je aangeraden niet mee te doen hieraan. Het ongezuurd brood staat voor een rein leven. Uit de Bijbel is te concluderen dat mensen zich eerst moesten heiligen, voordat ze mee mochten doen aan deze (paas)‘maaltijd’. Denk aan de besnijdenis. In het Nieuwe Testament zie je dat het veel verder gaat dan uiterlijke symbolen als besnijdenis bij mannen. Het is belangrijker dat je hart rein is. Lees 1 Korinthe 5:7-8 en Romeinen 2:25-29.

Vraag

“Moeten wij, christenen, behalve Pasen ook niet Pesach gedenken?” Dat is de vraag die ik mezelf stel. Ik geloof dat we moeten gedenken dat God het volk Israël heeft gered. We mogen daarenboven gedenken dat God de hele wereld lief heeft en wil redden. Hij heeft ons, de mensen die in God geloven en hun hart voor Hem openstellen, door Zijn Zoon verlost.

Wist je dat

… het Engelse woord Easter en het Duitse woord Ostern niet zijn afgeleid van Pasen (of Pascha of Pesach), maar hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de godin van de vruchtbaarheid, Ostara.

… 15 april Pesach volgens de huidige Joodse berekening begint (in 2014).

… zondag 20 april wij de Eerste Paasdag vieren, en de dag daarop Tweede Paasdag.

… Tweede Paasdag niet in alle landen wordt gevierd (de Amerikanen doen er bijvoorbeeld niet aan mee).

… 29 mei Hemelvaartsdag is? Op deze dag steeg Jezus, 40 dagen na zijn opstanding met Pasen, terug naar God de Vader in de hemel. Christenen geloven dat Hij weer terugkomt om zijn volgelingen mee te nemen.

… 08 juni de Eerste Pinksterdag is? Deze dag is altijd 50 dagen na Pasen.

… een lam klaar voor de slacht een levend gewicht tussen 30 en 40 kilogram heeft; dat is 15 tot 20 kilogram vlees (bron: vlees.nl).

… één dag na Pesach het joodse feest Matsot begint? Zeven dagen lang wordt ongezuurd brood gegeten.

… de paashaas en paaseieren niets met de Bijbel te maken hebben?

… Pasen altijd tussen 22 maart en 25 april valt in westerse kerken?

… Pesach een vollemaansfeest is?

Woestijn

Het leven kan zwaar zijn. Dat verandert niet wanneer je christen bent. Hoewel de lente al begonnen is, zie je toch nog de donkere wolken. Je ervaart misschien een droge of dorre periode in je leven. Je weet dat God aan jou een toekomst heeft beloofd. Toch zie je het niet duidelijk voor je. De Bijbel geeft aan dat we dan alsnog dit feest moeten vieren. Lees Numeri 9:1-5. Hoewel het volk van Israël bevrijd is, betekent het nog niet dat ze in het beloofde land zijn. Ze zijn namelijk nog steeds in een woestijn. Laat een woestijn ons niet tegenhouden om onze dankbaarheid naar God te tonen. Laat een woestijn ons niet tegenhouden om na te denken over wat God heeft gedaan in ons leven. Vanuit dit feest krijgt het geloof een ‘boost’, omdat je weet dat wat God in het verleden heeft gedaan, Hij weer voor jou gaat doen.

Lees bijvoorbeeld Exodus 12:1-28 en Leviticus 23:1-44 om meer te weten over de instelling van het Pascha.


[1] Nisan is Hebreeuws, Abib is Babylonisch. Beide benamingen worden in de Bijbel gebruikt.
[2] Wanneer Pasen precies wordt gevierd, is afhankelijk van welke kalender er wordt gebruikt en welke afspraken daarover zijn gemaakt.

Dit artikel verscheen eerst in het NEWS OF PEACE e-zine van maart 2013.

Hoeveel cadeaus krijg jij per dag? #dtv (Alpha-cursus.nl)

22:09


Wanneer je een cadeau ontvangt, vindt iedereen het meer dan normaal dat je de gever bedankt. Het maakt niet uit of het een klein, of juist groot cadeau is. Een ‘dank je wel’ is wel zo netjes. Op het moment dat ik afscheid nam van mijn ‘oude’ collega’s kreeg ik veel cadeaus. Dat had ik niet verwacht. Ik vond het zo’n lief gebaar. Ik werd er zelfs emotioneel van.Dat gevoel is niet hetzelfde wanneer ik mijn salaris ontvang. Na hard gewerkt te hebben, heb ik wel het gevoel dat ik eindelijk weer mijn salaris heb verdiend. Een cadeau verdien je niet. Niet het laatste salaris van mijn vorige werkgever blijft mij bij, juist de vele leuke attenties van mijn ex-collega’s blijven voor altijd een leuke herinnering.

Een groot cadeau

Ik denk dat wij het leven een stuk aangenamer zullen ervaren als we het leven zelf als een cadeau zien. Het leven is een groot cadeau. Er zijn genoeg ‘dingen’ in het leven die we kunnen zien als de ‘kleinere’ cadeautjes. Ik geloof dat je net als ik, ook momenten hebt gehad waarbij je denkt: “wat een verwennerij, ik had het niet verwacht maar dit of dat is zo goed afgelopen.” Iets concreter: die ene zonnestraal die onverwacht je gezicht streelt. Of die flinke meevaller die je op dat moment goed kon gebruiken. Ik denk dat we los moeten komen van het gevoel dat je alles moet verdienen. Ook het idee dat alles zo vanzelfsprekend of juist heel toevallig is, moeten we laten varen. Ik geloof echt dat Iemand ons cadeautjes toezendt.

Bedankt!

Inmiddels heb ik een beter besef wie ik moet bedanken voor deze cadeautjes. Hij heeft de hemel en aarde geschapen. Hij heeft mij gemaakt en gevormd. Hij heeft mij genezen en Hij voorziet in wat ik nodig heb. Hij doet de zon opkomen voor mij, maar ook voor jou. Hij is het leven! Natuurlijk ben ik niet blind voor de nare dingen die gebeuren op aarde. Onrecht, schuld, ziekte of dood. Waarom staat God dit allemaal toe? Ook wanneer je (eenmaal) gelovig bent, kun je met die deze aspecten te maken hebben. Ik merk dat God mij steeds weer de kracht geeft om met de nare omstandigheden om te gaan. Hij heeft mij beloofd mij niet alleen te laten. Hij geeft mij Zijn vrede. Hij geeft mij Zichzelf.

Eeuwig leven?

God zelf is het grootste cadeau. Hij is echt het leven. Hij heeft nog een cadeau voor ons in petto. Hij geeft en is het eeuwig leven. Dat is een leven waar zonde geen kans krijgt om binnen te dringen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God wil het allerbeste voor Zijn kinderen. Hij is al met de inrichting van onze nieuwe woning bezig! Ik merk dat ik in deze levensfase mij vooral bezighoud met nu en straks. Het is lastig om na te denken over eeuwig leven, het leven na dit leven. Toch weet ik in mijn hart dat ik niet bang hoef te zijn voor de natuurlijke dood. Ik heb namelijk al een voucher binnen voor het eeuwig leven. Die wissel ik t.z.t. om. Zo’n cadeaubon is voor iedereen beschikbaar; je moet het alleen willen ontvangen. Maar voor nu geniet ik van de andere cadeautjes die Hij mij dagelijks opstuurt. Ik probeer Hem ook dagelijks te danken. “Dank Papa” Deze blog verscheen eerst op www.alpha-cursus.nl.(november 2013)

Help, ik ben onzeker! (ikzoekGod.nl)

21:54

Onzekerheid is echt een dooddoener. Onzekerheid is voor mij het gevoel dat je een twijfelgeval bent, het gewoonweg niet kunt, of echt niet verder kunt komen. Je loopt vast, omdat je niet zeker weet of je naar links of rechts moet. Het ene moment kun je misschien een sprankje hoop voelen. Het ander moment weet je het helemaal niet meer. Onzekerheid.

De oorzaak

Aan de ene kant denk ik dat onzekerheid komt door het gedrag van bijvoorbeeld je familie, vrienden, kennissen of collega’s. Het zijn mensen die zich in jouw leefomgeving bevinden en een mening over jou vormen. De dingen die ze (on)bewust (niet) zeggen of doen, kunnen er voor zorgen dat jij je misschien onzeker voelt. Aan de andere kant ontstaat onzekerheid door jouw eigen ‘ik’. Hoe staat het met jouw zelfbeeld? Waarom ben jij aan het twijfelen over jouw talenten of vaardigheden? Wat de oorzaak ook mag zijn, volgens mij komt onzekerheid in elke fase van je leven weer even terug. Hoelang de onzekerheid blijft, is afhankelijk van hoe wij met de onzekerheid omgaan. Makkelijker gezegd (of geschreven) dan gedaan.

Ook ik

Ik had het laatst ook weer. Ik voelde mij onzeker, omdat iets op mijn nieuwe werkplek niet lukte. Ik kan rationeel gezien best uitleggen waarom het niet lukte. Toch merkte ik dat er emotioneel iets knakte. Ik voelde mij onbegrepen en aan mijn lot overgelaten. Het resultaat mocht er zijn. Ik voelde mij echt ontzettend onzeker. In een flits kunnen dan alle momenten van onzekerheid, teleurstellingen en falen voorbij komen. De momenten gingen terug naar mijn studietijd en mijn tienerjaren. “Naomi, je bent niet mooi genoeg.” “Naomi, je bent niet slim genoeg.” Wanneer de deur van het hart open staat voor onzekerheid, komen er geen positieve zinnen meer binnen.

Zekerheden

In de perioden van de onzekerheden is het goed om na te denken over de zekerheden. De Bijbel is voor mij de handleiding van het leven. Ik snap nog lang niet alles. De uitdaging is dan ook om deze bijzondere verzameling van boeken betekenis te geven in mijn persoonlijk leven. “Naomi, je bent de kroon van God Zijn schepping.” “Naomi, jij bent een dochter van de Koning boven alle koningen.” “Naomi, God heeft jou bijzonder goed geschapen.” “Naomi, vertrouw op God.” “Naomi, God redt.
Dit zijn de zekerheden die ik uit de Bijbel haal. Ik heb mij laten inspireren door een van de Psalmen. De Psalmen is ook een boek in de Bijbel. Psalm 62 een Psalm van David sprak mij bijzonder aan. Na het lezen van deze Psalm, kwam dit klein gedicht in mij op:

Momenten van onzekerheden

Wanneer ik onzeker ben, ren ik snel naar mijn Vader.
Als ik twijfel over mijn zijn en kunnen,
vind ik gauw weer rust bij de Schepper van hemel en aarde.
Ik besef dan dat ik niet meer onzeker hoef te zijn,
want Hij is mijn veilige haven.
Momenten van onzekerheden,
brengen door God momenten van zekerheden.

De blog Help, ik ben onzeker verscheen eerst op de website IkzoekGod.nl (op 16 oktober 2013).


Een lamp of een kristallen bol? (IkzoekGod.nl)

21:49Wanneer je op zoek bent naar God, zul je al gauw beseffen dat het een proces is. Het gaat maar door. In elke fase en op elk gebied van je leven is het belangrijk om na te gaan hoe je relatie met God ervoor staat. Ik heb het idee dat mensen vaak in moeilijke tijden de drang ervaren om God Zijn aanwezigheid te voelen. Is God er überhaupt wel? Als God er is, wat voor God is Hij? En als Hij een goede God is, waarom moet ik hier door heen gaan? Hoe lang moet ik dit meemaken? Twijfel slaat toe.

Als ik eerlijk ben, vind ik het makkelijker als God Zijn wil in mijn straatje past en niet dat ik Zijn pad moet bewandelen. Ik heb liever de touwtjes in handen dan dat ik Hem alleen laat sturen. Maar goed, ik ben niet voor niets op zoek naar Zijn hand in mijn leven. Hij is alwetend, dus Hij zal het dan toch echt beter weten. Maar angst slaat toe. Hoe weet ik zeker dat ik deze God kan vertrouwen?

Vertrouwen

Ik las laatst iets mooi. Het is een belofte van God, en de schrijver maakte daar dit van: “Hij [God] beloofde een lamp voor je voet, geen kristallen bol voor de toekomst.” Er zijn momenten dat ik liever een kristallen bol in mijn handen heb. Dan weet ik ‘zeker’ dat er iets gaat gebeuren én ook wanneer het zal gebeuren. Met andere woorden: “God, ik begin te geloven dat U almachtig bent, maar kunt U vertellen wanneer ik mijn wensen en Uw beloften kan verzilveren? God, kunt U u even verantwoorden?” God is inderdaad zo machtig dat Hij aan mij de plaats en tijd kan vertellen. Maar ik geloof dat Hij ontzettend graag wil dat ik Hem vertrouw. Ik wil deze God, die hemel en aarde beweegt om mijn vertrouwen te winnen, wel vertrouwen.

Woorden in de stilte

In mijn hart ervaar ik God Zijn stem die zegt: “Naomi, ik heb je een lamp gegeven. Loop maar. Blijf niet stilstaan. Volg mij, dag aan dag. Neem die stap. Ik ben bij je. Ik heb iets beter voor jou in petto; jij hebt daar zelfs nog niet eens aangedacht!” Ja, ik wil deze God vertrouwen.

Deze blog verscheen eerst op IkzoekGod.nl. (7 augustus 2013.)

Carrière maken, voordat de bom valt

21:21

Het lijkt allemaal zo logisch: wie leergierig is en hard werkt, maakt het in deze maatschappij. Als je het hebt gemaakt, heb je genoeg geld in je portemonnee. En als je bakken met geld hebt, kun je alles doen wat je wilt. Je bent van niemand afhankelijk. Wie zou niet in zo'n positie willen belanden? Het klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Ik heb ook lang gedacht dat als ik hard werkte en geld verdiende alles geweldig zou zijn.

Nooit genoeg

Toch moeten wij (jij en ik) eerlijk tegen elkaar zijn. Genoeg mensen die een goede baan hebben, vier keer per jaar op vakantie gaan, een dikke spaarpot hebben en wat auto's voor de deur, hebben nooit voldoende. Sommige mensen lijken nooit tevreden. Zie het maar zo: als je bijvoorbeeld iets leuks hebt gekocht, krijg je even een goed gevoel van binnen. Je bent blij dat je er eigenaar van bent, en dat je genoeg geld over hebt. Helaas is dat goede gevoel tijdelijk en moet je altijd blijven spenderen. En om te spenderen moet je 24/7 werken om de luxe te kunnen betalen. Een goed gevoel van binnen komt blijkbaar niet door vele euro's te hebben. Ik heb vaak gesprekken met mensen die in mijn ogen alles hebben (wat ik wil) maar niet gelukkig zijn. Het heeft mij aan het denken gezet.

Arm van binnen

"Maar Naomi, arm zijn is ook niet geweldig?" Dat klopt! Niemand wil arm zijn. Ik ook niet. Rijk zijn klinkt een stuk aantrekkelijker. Toch zijn er genoeg rijke mensen die arm van binnen zijn. Zo wil ik niet zijn. Ze zijn rusteloos, ervaren veel stress en hebben een burn-out. Ze zijn eigenlijk net zo arm als de mensen die financiële zorgen hebben en daar wakker van liggen. Ik stel mij twee personen voor; de één is voor de wereld succesvol en de ander is een sukkel. Beide mensen denken dat hun identiteit wordt gevormd door hun bankrekening. De rijkaard snapt niet dat hij zich zo eenzaam voelt en de ander (de arme) accepteert zijn armzalig lot. Boem. De bom slaat een enorm gat in het hart van beiden.

Eindelijk rijk

Ik geloof dat Jezus voor beide personen naar de aarde is gekomen, voor de 'rijkaard' en de 'sukkel'. Jezus verliet Zijn koninkrijk in de hemel, zodat wij rijk zouden zijn. Rijk? Hij zegt dat Hij ons rust en vrede in ons hart wilt geven. Dat is echte rijkdom! Kun je je een leven zonder stress op deze aarde voorstellen? Jezus belooft het. Hij zegt dat na dit leven wij (die in Hem geloven) Zijn koninkrijk zullen binnengaan. Daar is geen verdriet en geen armoede. Jezus is er ook voor 'nu'. Hij zegt: "geef al je zorgen aan Mij. Zoek mij eerst en alles wat je nodig hebt zal volgen."

N.B. 

Ik zeg niet dat rijk zijn een zonde is. Ik hoop gewoon dat mensen zich niet blindstaren op iets wat weer vergaat: geld. Ik wil ook persoonlijke groei op werkgebied. Nu sta ik er toch anders in dan vroeger. Ik heb mezelf voorgenomen mijn rust en vrede niet af te laten hangen van mijn status, salaris en het werk dat ik doe. De vrede is in mij, omdat ik Jezus volg. Dat is een keuze die ik dagelijks maak.

Deze blog verscheen eerst op www.alpha-cursus.nl. Augustus 2013.

Op zoek naar geluk (IkzoekGod.nl)

21:13


In de bieb las ik een tijdschrift en mijn oog viel op een zin: “Geluk (…) is een gemoedstoestand van innerlijke rust en vrede.” Een bekende filosoof, genaamd Spinoza (1632-1677), schijnt dat te hebben gezegd. Ik stond versteld. Eindelijk raakte ik niet in de war van filosofisch gewauwel. Ik snapte meteen wat deze filosoof bedoelde.

Voor iedereen is geluk anders. De een wil een groter huis, de ander wil een auto. De een wil zijn studie afronden en de ander wil een (nieuwe) baan vinden. De een wil een partner, de ander wil kinderen. Ik denk dat iedereen hetzelfde idee heeft bij de woorden innerlijke rust en vrede. Geen stress, geen angst of geen schaamte. Wie wil geen innerlijke rust en vrede?

Omstandigheden

Iedereen is op zoek naar geluk in het leven. In de Van Dale staat dat geluk een “gunstige loop van omstandigheden” is. De realiteit is echter keihard en verwarrend. Naar mijn idee hebben veel mensen het goed als ik (alleen) naar hun omstandigheden kijk. Toch kan ik niet zeggen dat ze allemaal gelukkig zijn. Als ik naar mijn eigen omstandigheden kijk, dan raak ik een beetje uit balans. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil, of doelen die ik wil behalen. Ik heb zodoende ervaren dat ik als ik gelukkig wil zijn, ik juist niet naar mijn omstandigheden moet kijken. Ik moet een andere focus hebben.

Meer dan een gevoel

De Van Dale biedt nog een ander betekenis voor het woord geluk, namelijk een “aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt”. Hoe kunnen wij zo een aangenaam gevoel krijgen? Hoe kunnen we verzekerd zijn van innerlijke rust en vrede? Ik moet aan een Bijbeltekst denken waarin staat dat de mensen die God niet (willen) kennen geen vrede zullen ervaren (Jesaja 48:22). Met andere woorden, als je God wel wil leren kennen, dan zal Hij zijn vrede in jouw hart geven. Verwacht niet dat de omstandigheden puur rozengeur en maneschijn zullen zijn. Maar God belooft dat zelfs in een droog seizoen de bladeren van wie op Hem vertrouwt groen zullen zijn (Jeremia 17:7-8). Ik heb mijn nieuwe focus gevonden. Het laatste is trouwens een proces waarbij ik leer steeds 'gefocussed' te zijn op God. Deze blog verscheen eerst op IkzoekGod.nl. 11 juli 2013.

Neem een break, neem Niels

21:42


Vorig jaar bracht Arkmedia een serie, getiteld Time-out, uit. Eén van die drie boekjes uit die serie is Break! van de auteur Niels van Donselaar. De titel doet al vermoeden waarover dit boekje gaat: het gaat over rust. De inhoud is ingedeeld in drie thema’s, namelijk (1) God geeft rust – verhalen uit het Oude Testament, (2) Getuigen van rust – Psalmen en (3) Rusten aan de voeten van Jezus – het Nieuwe Testament.

Beoordeling

Ik heb dit boekje met plezier gelezen en heb het gebruikt als een dagtekstenboek. Door de drukte heb ik er niet elke dag in gelezen, maar daar voelde ik me gelukkig niet schuldig over. De teksten en de uitleg van Van Donselaar zijn pakkend. Dit boekje is geschikt voor jeugdig volk en jong volwassenen. Jammer dat er in dit boekje maar 30 break momenten zijn. Klik hier voor een preview van Break! En klik hier om het te bestellen voor maar € 4,95. N.B. De andere boekjes zijn als volgt getiteld: Afstemmen op God en Pauze. ■

Vrede op aarde, is het dan nog mogelijk?

21:53

In het woordenboek van Van Dale zijn er meerdere betekenissen voor het woord ‘vrede’.[1] Zo betekent vrede bijvoorbeeld dat er een toestand van rust is waarbij de mensen goed met elkaar omgaan. Vrede wordt gezien als de afwezigheid van oorlog. In het Oude Testament leefde Israël in afwisselende perioden van vrede en oorlog.

Oorlog

Vaak ging er een heftige en langdurige strijd aan de tijd van vrede vooraf. Wanneer het volk van God ongehoorzaam was, bevond het volk zich in een moeilijke situatie. Israël keerde God, door haar ongehoorzaamheid, de rug toe. De omringende landen zagen dit en vreesden Israël niet meer. De aangrenzende landen wilden Israël innemen en dat was de reden voor oorlog. Oorlog is een periode van vernieling, honger, ziekte, terreur, verdriet en dood.[2] De kans is waarschijnlijk zeer klein dat iemand een respectabele leeftijd van zeventig jaar haalt. Kinderen voelen zich onveilig. Mannen en vrouwen hebben geen hoop meer en zien zodoende de toekomst somber in. De vijand is dicht bij zijn overwinning en is klaar om te overmeesteren.


Winnen!

Wanneer het volk Israël zich naar God toewendde, brak de periode van overwinning en vrede aan. Door gehoorzaam te zijn aan God, kon Israël vrede ontvangen. Door gehoorzaamheid en vrede zijn voorspoed, veiligheid, verzadiging, geen gevoelens van angst en bejaard kunnen worden het gevolg.[3] Wie vrede heeft, hoeft niet meer bang te zijn om te struikelen.[4] Het ontvangen van vrede heeft te maken met de houding van de mens. Zoals eerder is beschreven, is gehoorzaamheid aan God een belangrijke factor.[5] David schrijft dat wie oud wil worden niet mag kwaadspreken en liegen. Wij behoren het goede te doen en naarstig op zoek te gaan naar de vrede.[6] Maar wat is het goede doen?

‘Standaard’

Wij zijn in een tijdperk gekomen waar iedereen voor zichzelf bepaalt wat ‘goed’ is. De wereld moedigt het hebben van eigen normen en waarden aan. Een morele standaard is ver te zoeken. God, de eeuwige rechtvaardige Rechter,[7] heeft aan de mens Zijn wet- en regelgeving gegeven. In Zijn boeken -van Genesis tot Openbaringen- staan de richtlijnen en geboden. Wie naar Gods Woord luistert, Zijn boeken aandacht leest en die informatie toepast, zal vrede ontvangen.[8] In deze 'moderne' tijd is het moeilijk te geloven dat wij als mens zonder God niets zijn. We geloven in een droom waarin wij alles zelf beter weten. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dit besef moet resulteren in een bescheiden houding. Wie bescheiden is, zal vrede ontvangen.[9] Wanneer nederigheid wordt omgezet tot een karaktereigenschap en er een (blijvend) vertrouwen in God is, zal de meest perfecte vorm van vrede aanwezig zijn.[10] Gehoorzaamheid aan God en vrede hebben dus een perfecte correlatie. Zo ook rechtvaardigheid en vrede.[11][12] Er is geen vrede zonder recht; het recht moet zege vieren. In de Bijbel staat dat vrede het gevolg is van gerechtigheid.[13]

Een duur cadeau

Door de Bijbelse historie is bekend dat de eerste mensen, Adam en Eva, door ongehoorzaam te zijn aan God, de zonde in de wereld hebben toegelaten.[14] Wat is zonde? Van Dale omschrijft zonde als “iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten”. Op dat moment was de Bijbel, met zijn goddelijke en morele wetten, nog niet geschreven. De eerste mens had alleen het gesproken Woord van God ontvangen. Adam en Eva kozen er vrijwillig voor niet te luisteren naar wat God had gezegd. Door hun ongehoorzaamheid, met als gevolg de afwezigheid van vrede, kon God niet meer in de aanwezigheid van mensen zijn. De zonde zorgde voor scheiding.

Doodstraf

God had onvrede met de scheiding tussen mens en Hemzelf. God is de Vredevorst, maar ook de Rechtvaardige Rechter. In het boek Romeinen artikel 6:23 staat dat bij iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of morele wetten de doodstraf volgt. Deze doodstraf houdt in dat er tot in eeuwigheid geen vrede tussen God en de mens is. Dit betekent dat zowel tijdens het leven op aarde als in het hiernamaals de mens in oorlog zou moeten leven, doordat er geen vrede heerst. Het is niet voor te stellen, maar eeuwige vernieling, eeuwig honger, eeuwig ziekte, eeuwig terreur, eeuwig verdriet en de eeuwige dood zijn het gevolg van deze doodstraf. De prijs moet worden betaald. Wie neemt deze straf op zich, zodat mensen weer in eeuwige vrede kunnen leven?

Clementie

Vrede op aarde, is het dan nog mogelijk? Ja! Vrede op aarde is bij de mensen die gehoorzaam zijn aan God.[15] Helaas is de mens niet zonder fouten en begaat elke keer overtredingen. De wet schrijft bij elke overtreding dezelfde straf voor: de eeuwige dood. Gelukkig is er eveneens antwoord op de vraag wie de straf op zich kan nemen, zodat de mensheid in eeuwige vrede kan leven. De Rechtvaardige Rechter heeft de mensheid clementie verleend, omdat Zijn Zoon de straf op Zich heeft genomen. Zijn Zoon, ook wel bekend als ‘the Prince of Peace’ (Vredevorst) heeft vrede gebracht tussen God en mens.[16]

Tot slot…

Waarom wilde God vrede met de mens? Waarom heeft Zijn Zoon de doodstraf op zich genomen? Zowel de Vader als de Zoon hebben gehandeld uit liefde.[17] Het eeuwig leven en de eeuwige vrede is een kostbaar cadeau gegeven uit liefde. Wie deze cadeaus ontvangt, hoeft de eeuwige doodstraf niet te onder gaan: die leeft in vrijheid.[18] De ware ontvangst houdt ten eerste in dat ieder mens beseft dat hij of zij deze ‘Prince of Peace’ nodig heeft en in Hem gelooft.[19] Ten tweede betekent dit dat wie in Zijn liefde blijft geloven daar naar handelt.[20][21] Zijn liefdesgebod is dat de één van de ander houdt, net als Hij van alle mensen houdt.[22] Door met elkaar in vrede leven, laten wij vrede aan elkaar zien.[23]

Vrede.[24][25] Vrede op aarde. ♥

[1] Vre·de de; m en v 1 toestand van rust: zijn as ruste in ~ 2 toestand van normale verhoudingen tussen staten (tegenst oorlog): ~ sluiten 3 goede verstandhouding 4 gewetensrust: ik kan daar (geen) ~ mee hebben er mij (niet) mee verenigen (Van Dale) /[2] Zie Leviticus 26:16-17 /[3] Zie Leviticus 26:4-9 /[4] Zie Psalm 119:165 /[5] Gehoorzaamheid aan God kan ook worden vertaald als ‘de vreze des Heren’. In de Bijbel staan vele teksten en beloften voor de mensen die God vrezen. /[6] Psalm 34:11-14 /[7] Zie Jacobus 4:12 /[8] Zie Jesaja 48:18 /[9] Zie Psalm 37:11 /[10] Zie Jesaja 26:3 (Amplified) /[11] Zie Psalm 85:10 /[12] Zie ook Jacobus 3:18 /[13] Zie Jesaja 32:17 /[14] Zie Genesis, maar ook Romeinen 5:12 /[15] Zie Lucas 2:14 /[16] Zie Romeinen 5:1 /[17] Zie Johannes 3:16 en Johannes 15:9 /[18] Zie Galaten 5:1 /[19] Zie Johannes 3:16 /[20] Zie Johannes 15:10 /[21] Zie ook Johannes 16:33 (Amplified) /[22] Zie Johannes 15:12 /[23] Zie Tessalonicenzen 5:13 /[24] Zie Lucas 10:5 /[25] Zie 2 Tessalonicenzen 3:16 NIV vertaling www.BibleGateway.com

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)