30 dagen om je tong te temmenWist je dat jouw tong 30 zonden kan begaan? Deborah Smith Pegues behandelt per dag één van die 30 valkuilen: denk maar aan liegen, roddelen, bemoeien, veroordelen en zwijgen. Ze windt er geen doekjes om. Ze schrijft de waarheid om de lezer te bemoedigen om zijn of haar tong (en daarmee ook diens leefstijl) te veranderen.

Beoordeling

Dit boek is makkelijk leesbaar. Het boek prikkelt de lezer om na te denken over wat hij of zij zegt. Ook motiveert de schrijver de lezer om te willen veranderen door elk hoofdstuk te beginnen met een Bijbeltekst. Elk hoofdstuk sluit ze af met een “Besluit van vandaag”. Hoe lang zal het duren, voordat onze tong – dat wilde paard – is getemd? Je hebt 30 dagen om je tong te temmen. Grapje. In de hemel zijn we pas perfect, op aarde krijgen we de tijd om te oefenen. Deborah geeft gelukkig tips.

Verleiding

Ik ben door dit boek wakker geschud. Misschien zal ik in de toekomst minder praten, omdat ik niet in de verleiding wil komen om onzin of zelfs vergif te verspreiden. “Tijd en woorden zijn twee vluchtige dingen”, aldus Deborah (2009, p. 29). Ik zie daarom het belang om oplettend te zijn als het om mijn tijd en tong gaat. Ik wil mijn tong gebruiken om positieve woorden uit te spreken. De tong is een klein orgaan, maar het effect van haar werking heeft grote gevolgen. Ik wil een postief invloed hebben op mijn omgeving en mijn ‘taal’ daar op afstemmen. Indien ik het vergeet, geef me dan een por.  Je mag mij gerust aan mijn doelen herinneren. Alvast bedankt. ■ Bestellen bij Gideon boeken. Prijs: € 12,50. Inkijk exemplaar.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)