Carrière maken, voordat de bom valt


Het lijkt allemaal zo logisch: wie leergierig is en hard werkt, maakt het in deze maatschappij. Als je het hebt gemaakt, heb je genoeg geld in je portemonnee. En als je bakken met geld hebt, kun je alles doen wat je wilt. Je bent van niemand afhankelijk. Wie zou niet in zo'n positie willen belanden? Het klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Ik heb ook lang gedacht dat als ik hard werkte en geld verdiende alles geweldig zou zijn.

Nooit genoeg

Toch moeten wij (jij en ik) eerlijk tegen elkaar zijn. Genoeg mensen die een goede baan hebben, vier keer per jaar op vakantie gaan, een dikke spaarpot hebben en wat auto's voor de deur, hebben nooit voldoende. Sommige mensen lijken nooit tevreden. Zie het maar zo: als je bijvoorbeeld iets leuks hebt gekocht, krijg je even een goed gevoel van binnen. Je bent blij dat je er eigenaar van bent, en dat je genoeg geld over hebt. Helaas is dat goede gevoel tijdelijk en moet je altijd blijven spenderen. En om te spenderen moet je 24/7 werken om de luxe te kunnen betalen. Een goed gevoel van binnen komt blijkbaar niet door vele euro's te hebben. Ik heb vaak gesprekken met mensen die in mijn ogen alles hebben (wat ik wil) maar niet gelukkig zijn. Het heeft mij aan het denken gezet.

Arm van binnen

"Maar Naomi, arm zijn is ook niet geweldig?" Dat klopt! Niemand wil arm zijn. Ik ook niet. Rijk zijn klinkt een stuk aantrekkelijker. Toch zijn er genoeg rijke mensen die arm van binnen zijn. Zo wil ik niet zijn. Ze zijn rusteloos, ervaren veel stress en hebben een burn-out. Ze zijn eigenlijk net zo arm als de mensen die financiële zorgen hebben en daar wakker van liggen. Ik stel mij twee personen voor; de één is voor de wereld succesvol en de ander is een sukkel. Beide mensen denken dat hun identiteit wordt gevormd door hun bankrekening. De rijkaard snapt niet dat hij zich zo eenzaam voelt en de ander (de arme) accepteert zijn armzalig lot. Boem. De bom slaat een enorm gat in het hart van beiden.

Eindelijk rijk

Ik geloof dat Jezus voor beide personen naar de aarde is gekomen, voor de 'rijkaard' en de 'sukkel'. Jezus verliet Zijn koninkrijk in de hemel, zodat wij rijk zouden zijn. Rijk? Hij zegt dat Hij ons rust en vrede in ons hart wilt geven. Dat is echte rijkdom! Kun je je een leven zonder stress op deze aarde voorstellen? Jezus belooft het. Hij zegt dat na dit leven wij (die in Hem geloven) Zijn koninkrijk zullen binnengaan. Daar is geen verdriet en geen armoede. Jezus is er ook voor 'nu'. Hij zegt: "geef al je zorgen aan Mij. Zoek mij eerst en alles wat je nodig hebt zal volgen."

N.B. 

Ik zeg niet dat rijk zijn een zonde is. Ik hoop gewoon dat mensen zich niet blindstaren op iets wat weer vergaat: geld. Ik wil ook persoonlijke groei op werkgebied. Nu sta ik er toch anders in dan vroeger. Ik heb mezelf voorgenomen mijn rust en vrede niet af te laten hangen van mijn status, salaris en het werk dat ik doe. De vrede is in mij, omdat ik Jezus volg. Dat is een keuze die ik dagelijks maak.

Deze blog verscheen eerst op www.alpha-cursus.nl. Augustus 2013.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)