Charlie Hebdo ging te verCharlie Hebdo ging te ver’, zegt ze anoniem. Met haar rug naar de camera gericht (NOS 20.00 Journaal 08-01-2015). Ze droeg een hoofddoek, en toch klonk er een westerse, sterk geëmancipeerde vrouw die haar eigen mening aan de journalist verkondigde. Haar achtergrond ken ik niet. Ik hoop dat ze beseft dat ze op grond van haar vrijheid van meningsuiting haar oordeel kan vellen. Maar het enige wat echt meteen in me opkomt, is de trieste conclusie dat de moordenaren veel verder gingen. Zo ver dat ze zich zo ontzettend superieur voelden om mensen van het leven te beroven. Alsof het leven van een ander niets waard is.

Ik denk niet alleen aan Charlie Hebdo, maar ook aan anderen die het leven hebben gelaten als gevolg van ideologieën van anderen en eveneens aan mensen die dagelijks worden vervolgd omwille van hun eigen geloof. I still believe that faith, hope and love create peace. Eventually.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)