De generatie van nu: Jezus bedoelde vast niet deze kinderen


Iemand uit mijn Purmerends netwerk vroeg of ik in juni een presentatie over mijn geloof wilde geven. Ik bedacht dat ik geen “nee” kon zeggen, want als ambassadeur van de echte vrede (NEWS OF PEACE) was dit een ultieme kans om iets over het christelijk geloof te vertellen. Bij een presentatie is de doelgroep niet onbelangrijk. Mijn publiek bestond uit kinderen van de basisschool uit de groepen drie tot en met acht.

Een zware bekogeling

Ik was goed voorbereid. Mijn Facebook vrienden gaven aan welke vragen ik van de kinderen kon verwachten én ik had de digitale presentatie uitgetest op mijn man. Vol goede moed ging ik naar de basisschool in Purmerend om ze over het goede nieuws te vertellen! Ik had niet veel te vrezen. Jezus zegt toch dat we als kinderen moeten zijn om in de hemel te kunnen komen.[1] Ik verwachtte engelachtige en stille kinderen. Met de nadruk op stil. Maar deze kinderen (uit alle groepen) hadden enorm veel vragen. Ik werd bekogeld met vragen die ik niet had verwacht. Jezus bedoelde de kinderen in Zijn tijd; Hij zou Zijn tekst meteen veranderen als Hij deze kinderen in Zijn tijd had. Of toch niet?

Jezus heeft alle tijd

Wie zoekt, zal vinden.[2] Deze kinderen zochten naar antwoorden. Soms wilden ze ook gewoon hun ervaringen delen. Helaas was de tijd te kort om overal diep op in te gaan. Maar wat was het bijzonder. Ik bid dat deze kinderen de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest, waar ik over heb verteld, mogen ervaren in hun eigen leven. Ik hoop dat deze kinderen blijven zoeken naar openbaringen van boven.[3] Hoewel ik niet alle tijd had, weet ik dat Jezus dat wel heeft. Hij wil dat alle kinderen tot Hem komen.[4] Ik ben blij dat ik ze over Hem mocht vertellen. Ik ben ook dankbaar dat ik weer een les heb geleerd: wees als een kind, stel je vragen aan God en niet aan de wereld. Zoek je vrede bij Hem. ■

PS Eén van de kinderen vroeg buiten (na de presentatie) of ik mijn kinderen ook ga vertellen wat ik hen net had geleerd. Ik vond het een bijzondere vraag, omdat ik mij er daardoor bewust van werd dat we generatie op generatie mogen … moeten doorgeven wie God voor ons is.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)