De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest


Ik had verwacht dat ik meteen geraakt zou worden door het boek De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest van Francis Chan. Helaas. Ik had eerder een boek van hem gelezen (Te gekke liefde) en dat boek inspireerde mij vanaf pagina één. Bij dit boek De vergeten God was dit niet direct het geval. Ik wist bijvoorbeeld al dat de heilige Geest een persoon en ook God is, voor ons bidt en emoties heeft. Pas toen ik bijna op de helft van het boek was, leek het alsof ik ineens connectie maakte met wat de schrijver mij wilde vertellen.

De volgende zin activeerde mijn hersenen: “Ik geloof dat er veel minder ruzies, echtscheidingen en kerkscheuringen zouden zijn als we ons echt druk zouden maken over het kwetsen van de heilige Geest. Misschien is het niet te wijten aan ons gebrek aan geloof, maar komt het doordat het ons niet kan schelen.” (Francis Chan, pagina 58). Het raakte mij diep, omdat deze dingen zo vaak gebeuren in de christelijke wereld. Teleurstellend, maar op gegeven moment raak je er bijna aan gewend.

Ik wil de heilige Geest (niet)

Vanaf het ene citaat (dat ik hierboven heb weergegeven) las ik het boek heel anders. Het was alsof ik ineens op het puntje van mijn stoel zat. Ik moest mijn ogen ‘spitsen’. De schrijver wil ons (christenen) wakker schudden en bij mij was het gelukt. In hoofdstuk vier vraagt de auteur waarom de lezer de heilige Geest in zijn of haar leven wilt. Ik moest lachen toen duidelijk werd dat de heilige Geest er niet is om een oppervlakkige vrede te ervaren in het leven. Ja mensen, ‘the news of peace’ is geen oppervlakkige vrede. Soms vergeten we dat. In hoofdstuk vijf Een echte relatie werd zichtbaar waarom zoveel christenen eigenlijk niet op de heilige Geest zitten te wachten. Ben je ooit bij jezelf nagegaan waarom je de heilige Geest misschien niet wilt? Misschien hebben we een (te) comfortabel leven en willen we onze perceptie van veiligheid niet opgeven voor de heilige Geest. “Waarom zouden we de Trooster moeten ervaren als we toch al een comfortabel leven?” (pagina 85). Misschien doen we als christenen al zoveel (in de kerk) dat we geen tijd over hebben voor de heilige Geest. Francis Chan confronteert de lezer met genoeg mogelijke redenen. Zo durfde hij vroeger geen intieme relatie met de heilige Geest te hebben, omdat hij dacht dat hij zich eerst moest bewijzen.

Doelgroep

Ik vind dit boek geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de heilige Geest, pas bekeerde christenen die de heilige Geest willen leren kennen en christenen die al langer op de weg zijn. In de eerste drie hoofdstukken wordt het karakter van de heilige Geest beschreven. In de vier laatste hoofdstukken wordt ingegaan op hoe de lezer de heilige Geest in zijn of haar eigen leven ervaart, of kan ervaren. Francis Chan daagt de lezer uit om de werking van de heilige Geest vandaag in ons persoonlijk leven zichtbaar te maken. Wat een uitdaging! Dit is zo een boek dat je in de boekenkast bewaard om eventueel opnieuw te lezen of aan iemand te geven die meer wil weten over de heilige Geest. Niet alle zinnen zijn even pakkend, maar er zitten gouden citaten die rechtstreeks tot jouw hart zullen spreken. ♦ Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 6 augustus 2013.

Spreek luid en duidelijk, en laten de andere stemmen verstommen die ons oproepen om aan de wegen van de wereld aan te passen.” Een gebed van Francis Chan aan de heilige Geest (pagina 134). 

Titel: De vergeten God; een herontdekking van de heilige Geest
Auteur: Francis Chan (met Danae Yankoshi)
Pagina’s: 139
Uitgeverij Medema (2010)
Website: www.francischan.org

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)