Do not be afraid (Gedicht)


Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God.” (Luke 1:30, NIV) Dit was voor mij de inspiratiebron voor dit gedicht, maar ook voor 2014. Do not be afraid…

Do not be afraid

Have faith

Do not be afraid

You are precious

Do not be afraid

Have courage

Do not be afraid

Just believe

Do not be afraid

You have found favour

Do not be afraid

Take note of the good news

Do not be afraid

Let joy reign

Do not be afraid

Peace be with you

Do not be afraid

Blijf gemotiveerd, wees niet bang en ik hoop dat dit gedicht je steeds daaraan herinnert. Een gelukkig 2014 gewenst: een jaar van geloof, hoop en liefde die samen vrede vormen.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)