Doodskoppen op kledingIk geniet ervan wanneer mensen zichzelf mooi maken. Ik heb het niet over overdreven make-up of een overdaad aan ‘bling bling’. Een paar accenten hier en daar kunnen volgens mij al zoveel goeds doen. Heb je inspiratie nodig? Blader dan wat mode tijdschriften door. Vaak staan er leuke tips in deze bladen. Maar soms raak ik echt verbaasd wanneer mensen klakkeloos de mode of trends volgen.

Schedelprint…

Al geruime tijd zie ik mensen met prints van schedels of doodskoppen op hun kleding rondlopen. Ik had gehoopt dat het een ‘eendagsvlieg’ mode zou zijn. Ik vrees echter dat deze trend zich doorzet in de herfst en in de winter. Wat vind jij van deze trend die maar niet schijnt uit te sterven?

De dood

Ik denk dat het goed is om na te denken over onze kleding. Wat wil je (als christen) uitdragen met jouw kleding? We worden allemaal, vroeg of laat, geconfronteerd met de dood. Toch presenteert de God van de christenen Zich als de God van het Leven. Hij is de God die het Leven is. God heeft ons (de mensen die in Hem geloven) gered van de eeuwige dood in de hel. Gelovigen ontvangen nu en ook na de natuurlijke dood het leven door God!

Reflectie…

  • Vind ik dat kleding een boodschap moet uitdragen?
  • Welke boodschap zend ik uit?
  • Wat vind ik belangrijk aan kleding?
  • Welke (komende) trends vermijd ik meteen?

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)