Een cadeau weggegooidEen cadeau zonder pardon weggooien. Een ongewenst cadeau. Onbetaalbaar, dat cadeau. Kostbaar, maar niet welkom. Het maakt mij verdrietig. Hoe zou het zijn als ik er niet was geweest? Hoe zou het zijn als ik niet was gewild? Het maakt mij ook misselijk. Hoe zou het zijn als ik werd verkracht en zwanger zou raken? Daar kan het kind niets aan doen. Dat besef ik. Maar hoe zou het zijn als mijn kind niet gezond ter wereld zou komen? Geloof ik dan nog steeds dat God kan genezen?

Abortus

Ik wil er niet over nadenken, maar ik moet. Wat denkt de huidige maatschappij van abortus? Wat vinden wij van abortus in de kerk? Moet het kunnen? Spelen wij de Rechtvaardige Rechter? Wat vindt God ervan? God gaat over de dood en het leven. Het kindje, zo klein, is een leven.

Cadeau

Schuld. Schuldgevoel. Wat nu? De boodschap over geloof, hoop, liefde en vrede is er voor iedereen. Voor dat jong meisje. Voor die jongeman die haar aanmoedigde. Voor de ouders die nu grootouders konden zijn, maar dat niet wilde. Voor het getrouwd stel dat toen geen uitweg zag. Voor de hulpverlener die het stiekem meegaf als zwaarwegend advies. Voor de vrouw die verkracht is. Voor de persoon die er aan dacht of denkt, maar gelukkig nog wel haar cadeau heeft. 
Ongewenst zwanger of abortus gepleegd? www.erishulp.nl

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)