Een gedachte over vrede, een gedachte over volharden


In de nieuwe serie van Op zoek naar God is duidelijk te zien hoe bekende, maar niet gelovige Nederlandse vrouwen naar innerlijke rust en vrede verlangen. Wie verlangt niet naar vrede? Ik ben al een tijdje bezig met het schrijven van een boekje: 52 gedachten over vrede. Ik neem hier gerust de tijd voor, omdat ik niet wil schrijven over dingen die ik niet van dichtbij heb meegemaakt.

Het doel

Ik schrijf dit boekje in de eerste instantie voor mezelf. Nadat ik een periode of fase heb afgesloten, wil ik mijn ‘nieuwe’ inzichten delen. In de tweede instantie wil ik zodoende anderen bemoedigen. In het e-zine van december 2012 had ik al één gedachte over vrede met jullie gedeeld. Ik wil nu nog een gedachte met jullie delen. De titel van deze gedachte is Volharden.

Volharden

Vraag jij je wel eens af: “God, waarom moet ik door dit heen gaan?” “Waarom moet dit mij nou overkomen?” Je moet je goed inhouden om God niet de schuld te geven van de rare en nare zaken die gebeuren. Gelukkig lukt dat ook. Je beseft namelijk dat je soms (of vaak) zelf foute keuzes hebt gemaakt en de gevolgen daarvan onder ogen moet komen. Daarnaast maakt jouw omgeving ook genoeg verkeerde keuzes die eveneens effect op jouw leven kunnen hebben. Soms weet je niet wie of wat het probleem heeft veroorzaakt. Maar God is zo machtig dat Hij ervoor kan zorgen dat wat eerder is gebeurd, geen invloed heeft op vandaag. Toch staat Hij bepaalde gebeurtenissen in het leven toe… Waarom?

Leerschool

God is als een vader en een leerkracht die het beste voor ons wilt. Hij laat bepaalde dingen toe, zodat we bijvoorbeeld bewust worden van ons handelen. Ook tijdens deze leerschool is Hij er. Houd vol. Ervaar de vrede.

God, U bent de beste Vader die ik kan wensen. U bent de meest geschikte Docent. Ik vraag U om Uw vrede tijdens deze studie van volharding. U weet wat het beste is. Leer mij vol te houden en Uw vrede te omarmen”

Hebreeën 12:11

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.” (Herziene Statenvertaling)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)