Een lijder of leider naar Gods hart?


Geïnspireerd door Creatov en doordat de boekenkast een aantal ongelezen boeken heeft, ben ik recentelijk aan een ‘nieuw’ boek begonnen: Een leider naar Gods hart (1998) van Gene Edwards. Ik had verwacht dat dit boek in een managementstijl geschreven zou worden: na zeven stappen of fasen bent u een leider naar Gods hart. Maar helaas. Dit boek gaat over de leiders David, Saul en Absalom.

Stijl

De lessen over deze mannen zijn in een drama-/ roman stijl geschreven. Hier en daar is er om die reden wat fictie over hoe het geweest zou kunnen zijn. Normaal houd ik niet van fictie, maar in dit boek was het toch wel relevant. De setting waarin het verhaal zich afspeelde, werd daardoor heel helder.

Conclusie

Dit boek heeft mij niet geleerd hoe ik een ware leider moet zijn. Het heeft mij wel geleerd dat ik steeds mijn hart moet bewaken voor zonde en dat ik gebroken moet zijn om volgens Gods normen heel te zijn. Dit boek is zo dun en makkelijk te lezen dat je het in een dag uit hebt. Trek die dag ervoor uit en het zal je leven veranderen. N.B. Een leider naar Gods hart is de vernieuwde druk van Koning naar Gods hart. Bestel die hier.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)