Een potje nederigheid op het werk


Ik heb eerder twee blogs gewijd aan het onderwerp ‘de irritante collega’. Naar aanleiding van die blog vragen mensen of ik soms zelf een irritante collega heb (of ben). Neen, ik heb een tijdelijke baan waar ik gewoon tijd over heb om collega’s te observeren. Ja, soms gaat het mis tussen collega’s.
Dat hoeft op zich geen probleem te zijn; dat kan gebeuren. Dit soort zaken bespreken we als collega’s onder elkaar. De observaties hebben mij ook op deze blog gebracht.

Verwen je collega

Wat mij opvalt, is dat we elkaar niet willen dienen. Dienen? Het lijkt erop alsof dienen gelijk staat aan slijmen. Als we zeggen dat we christen zijn, moeten we Jezus’ voorbeeld volgen. Dienen en nederig zijn was en is Zijn karakter (Mattheus 20:28, 11:29). Kunnen wij al in de kleine dingen Jezus weerspiegelen? Ik vind het pure verwennerij wanneer mijn collega mij vraagt: “wat wil je drinken?” (antwoord: “choco de luxe”, “cappuccino” of “heet water”). Ik merk dat het voor mij geen automatisme is om haar hetzelfde te vragen. Ik mag meer dienen (en niet alleen wanneer het mij uitkomt).

Luisteren en je aanpassen

Hetzelfde wat eerder is behandeld, geldt ook voor nederigheid. Ik weet dat het soms vervelend is wanneer een collega iets over Outlook of Excel uitlegt, terwijl je deel uitmaakt van een internet- en computergeneratie. Toch is het goed om gewoon te luisteren; laat de collega zijn of haar verhaal afmaken. Ik heb dit ook moeten leren (maar het is nog niet 100 procent een automatisme). Nog een ander punt: probeer niet op je eerste werkdag de cultuur en structuur in de afdeling of organisatie te veranderen. Kijk om je heen; ontdek waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier worden gedaan. Ik merk dat wanneer je zo een houding hebt, je leidinggevende (of mensen die worden beschouwd als dé chef ;-) ) een briljant idee van jou makkelijker accepteert en meehelpt het in te voeren.


Dienen en nederigheid zijn woorden die misschien niet leuk in de oren klinken. Maar jij hebt er zelf voordeel van wanneer jij zo een houding aanneemt. Schiet daarin niet door, want dan heb je het over lafheid en vrees voor mensen. Laat je leiden door de Heilige Geest (de beste Adviseur). ■

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)