Enjoy, geniet van elke dag


Enjoy, geniet van elke dag
Inspirerende teksten en beelden voor elke dag”

Ik houd het kort en geef maar liefst tien (10) redenen om het boek Enjoy aan te schaffen:
(trommelgeroffel….)

  • de voorkant van het boek nodigt je uit om het boek open te slaan;
  • de vormgeving van het boek in zijn totaliteit is prachtig om te zien;
  • de mooie illustraties kunnen los van de tekst worden begrepen of zetten aan tot denken;
  • de interessante fotografie;
  • er staan in warme gebeden in het boek die ook gebruikt kunnen worden;
  • er worden pakkende Bijbelteksten weergegeven;
  • er zijn pagina’s die je zo uit het boek wil scheuren om in te lijsten;
  • de ‘moderne’ taal wordt gehanteerd: er is een leuke balans tussen Nederlands en Engels;
  • niet elke quote/citaat heeft een bron, dus geen ‘overkill’ aan andere auteurs, songteksten et cetera en
  • het boek, of de bundel Enjoy, geniet van elke dag is het perfecte (blader)boek voor op het toilet, de wachtkamer of voor op de bank!

Auteur: Marieke ten Berge en Marcel Flier
Formaat: 21 bij 21 com
Pagina’s: 72
ISBN: 9789033816529

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)