Faith like Potatoes (DVD)Hoewel IMDb deze film iets meer dan een zes geeft, is die in mijn ogen veel meer waard. Het verhaal gaat over een Zambiaanse boer van Schotse origine genaamd Angus Buchan die met zijn gezin naar Zuid Afrika is verhuisd om daar een beter bestaan op te bouwen.


Tijdbom

Deze beste man, Angus, kon wel een ‘anger management’ cursus gebruiken. Hij was namelijk door de stress, woede en angst een lopende tijdbom en zijn gedrag had invloed op zijn personeel en gezin. Gelukkig zag Angus het licht, maar dat betekende niet dat alles hem voor de wind ging.

Beoordeling

Deze film gaat over innerlijke vrede, inspiratie, passie en liefde voor God en de medemens. Het is een waargebeurd verhaal en de knappe acteurs Frank Rautenbach en Jeanne Wilhem vertolken hun rol goed. Helaas wordt de tijdslijn niet duidelijk weergegeven; je zou hierdoor kunnen denken dat de film zich in minder dan vijf jaar afspeelt. Dit zorgt voor verwarring. Daarom raad ik jou aan om ook te kijken naar de documentaire ‘God’s Farmer; dit geeft qua verhaal- en tijdslijn een beter beeld (zie extra’s bij de ‘special editon’). Klik hier om de dvd te bestellen.Veel plezier bij het kijken van Faith like Potatoes.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)