Heb je een blij hart?

Ik snap er niets van…

God weet wat Hij doet. Vaak genoeg weet ik niet waarom Hij iets toelaat. Ook weet ik niet altijd waarom Hij bepaalde dingen doet. Maar God weet wat Hij doet. Hij weet alles. Daarom is Hij God. Er zijn momenten dat God mij juist door tegenslagen leert te genieten van wat ik heb. Ik moet dan echt tegen mezelf zeggen: “Geniet van wat Hij al heeft gegeven.” Een dankbaar gevoel geeft een blij gevoel. Een blij hart.

Een gebalanceerd vertrouwen

Het is niet altijd even makkelijk om een blij te hart hebben. Maar dat is juist wat we nodig hebben. Deze houding moeten we ook hebben wanneer we beseffen dat God ‘dingen’ in ons leven toe laat. De pijnlijke momenten, wanneer we voelen dat Hij juist ‘dingen’ van ons weghoudt, kunnen ons in een mineurstemming brengen. Kun je op zo een moment God nog vertrouwen met je hart, ziel en verstand? In mijn zoektocht naar een nieuwe baan heb ik dit onderdeel heel lastig gevonden. Nu ervaar ik rust in mijn hart, toch stribbelt mijn verstand tegen. Soms is het precies andersom. Ken je dat? Je hoeft het niet te vragen en toch schreeuw je het uit: “Waarom, God?” Hij zal vast goede redenen hebben. Misschien houdt hij dingen op een afstand, zodat mijn hart niet angstig of trots wordt. Wie weet… Hij weet het. Hij weet alles. Er is geen ruimte voor toeval. Vertrouwen geeft rust, wanneer jij je nou eenmaal echt overgeeft aan God. En dat laatste is moeilijk. Volledige overgave. Het is wel mogelijk.

Afhankelijke omstandigheden

Waarom is volledige overgave zo moeilijk? Wel, ken je het moment dat je iets zo graag wilt dat je jouw motieven niet meer helder voor ogen hebt? Je vergeet wat je wel hebt en bent 100 procent gefocusseerd op wat je nog wilt hebben. Je bent ‘single’, en je wilt de man van je dromen. Je hebt een fiets, maar je wilt graag een motor. Je bent kinderloos en je wilt graag kinderen. Je hebt nog je studentenbaan en je wilt de baan van je dromen. Je woont in een flat, maar je wilt graag het huisje met een boompje. Het is goed om je af te vragen waarom je iets zo graag wilt. En, ben je gelukkig als je daar zonder moet leven? Vaak kunnen we gissen naar het antwoord. Het is een confrontatie met onszelf. Wat ervaar jij in jouw hart? Van wie of wat ben jij afhankelijk? Heb jij een blij hart?

Geïnspireerd geluk

Ik blijf hierover schrijven: in elke fase en op elk gebied van ons leven staan we voor uitdagingen. Misschien dat het gedoe rondom uitdagingen na je vijfenzestigste levensjaar ophoudt. Het is makkelijk om door onze omstandigheden uit balans te raken. Gelukkig kunnen wij [die in God geloven] in alle gevallen met zekerheid weten dat God er is. Hij heeft alles onder controle. Toeval bestaat niet. God weet alles. Dit geeft mij rust en zorgt (weer) voor balans in mijn leven. Hoe lang de storm ook kan duren, God is mijn anker en inspiratiebron. Kun ik vasthouden aan God Zijn belofte dat ik ook op tijd zichtbaar vrucht zal dragen (naar Psalmen 1:3)?

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)