Help, ik ben onzeker! (ikzoekGod.nl)


Onzekerheid is echt een dooddoener. Onzekerheid is voor mij het gevoel dat je een twijfelgeval bent, het gewoonweg niet kunt, of echt niet verder kunt komen. Je loopt vast, omdat je niet zeker weet of je naar links of rechts moet. Het ene moment kun je misschien een sprankje hoop voelen. Het ander moment weet je het helemaal niet meer. Onzekerheid.

De oorzaak

Aan de ene kant denk ik dat onzekerheid komt door het gedrag van bijvoorbeeld je familie, vrienden, kennissen of collega’s. Het zijn mensen die zich in jouw leefomgeving bevinden en een mening over jou vormen. De dingen die ze (on)bewust (niet) zeggen of doen, kunnen er voor zorgen dat jij je misschien onzeker voelt. Aan de andere kant ontstaat onzekerheid door jouw eigen ‘ik’. Hoe staat het met jouw zelfbeeld? Waarom ben jij aan het twijfelen over jouw talenten of vaardigheden? Wat de oorzaak ook mag zijn, volgens mij komt onzekerheid in elke fase van je leven weer even terug. Hoelang de onzekerheid blijft, is afhankelijk van hoe wij met de onzekerheid omgaan. Makkelijker gezegd (of geschreven) dan gedaan.

Ook ik

Ik had het laatst ook weer. Ik voelde mij onzeker, omdat iets op mijn nieuwe werkplek niet lukte. Ik kan rationeel gezien best uitleggen waarom het niet lukte. Toch merkte ik dat er emotioneel iets knakte. Ik voelde mij onbegrepen en aan mijn lot overgelaten. Het resultaat mocht er zijn. Ik voelde mij echt ontzettend onzeker. In een flits kunnen dan alle momenten van onzekerheid, teleurstellingen en falen voorbij komen. De momenten gingen terug naar mijn studietijd en mijn tienerjaren. “Naomi, je bent niet mooi genoeg.” “Naomi, je bent niet slim genoeg.” Wanneer de deur van het hart open staat voor onzekerheid, komen er geen positieve zinnen meer binnen.

Zekerheden

In de perioden van de onzekerheden is het goed om na te denken over de zekerheden. De Bijbel is voor mij de handleiding van het leven. Ik snap nog lang niet alles. De uitdaging is dan ook om deze bijzondere verzameling van boeken betekenis te geven in mijn persoonlijk leven. “Naomi, je bent de kroon van God Zijn schepping.” “Naomi, jij bent een dochter van de Koning boven alle koningen.” “Naomi, God heeft jou bijzonder goed geschapen.” “Naomi, vertrouw op God.” “Naomi, God redt.
Dit zijn de zekerheden die ik uit de Bijbel haal. Ik heb mij laten inspireren door een van de Psalmen. De Psalmen is ook een boek in de Bijbel. Psalm 62 een Psalm van David sprak mij bijzonder aan. Na het lezen van deze Psalm, kwam dit klein gedicht in mij op:

Momenten van onzekerheden

Wanneer ik onzeker ben, ren ik snel naar mijn Vader.
Als ik twijfel over mijn zijn en kunnen,
vind ik gauw weer rust bij de Schepper van hemel en aarde.
Ik besef dan dat ik niet meer onzeker hoef te zijn,
want Hij is mijn veilige haven.
Momenten van onzekerheden,
brengen door God momenten van zekerheden.

De blog Help, ik ben onzeker verscheen eerst op de website IkzoekGod.nl (op 16 oktober 2013).


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)