Help, ik kan mijn collega niet uitstaan! Deel ISommige collega’s kunnen de werksfeer echt verpesten. Waarom? Ze liegen, ze laten het echte werk staan en roddelen over iedereen. Het meest irritante is dat jullie twee directe collega’s in een klein team zijn. Wat doe je in zo’n situatie? Als je het echt vervelend vindt, moet je stappen ondernemen. Op de een of andere manier moest ik aan een tekst in de Bijbel (Matheus 18: 15-17) denken en dat zorgde voor een stappenplan.

(1) Bespreek onder vier ogen het probleem

Ik bedoel niet dat je het probleem, zonder medeweten van de ‘irritante’ collega, moet aankaarten bij een andere collega: dat heet roddelen. Vertel rustig, zonder al te emotioneel over te komen, aan jouw directe collega hoe jij het probleem ervaart en wat een oplossing voor het probleem kan zijn.

(2) Het probleem blijft aanhouden

Nu wordt het nog lastiger. Ik zou aan de ‘irritante’ collega voorstellen dat jullie in een gesprek de situatie voorleggen aan een andere collega. Kies dan niet jouw beste vriendinnetje op het werk. Zoek iemand die zowel aan jou als die collega rechtvaardig advies kan geven.

(3) En het probleem is nog steeds niet opgelost

Je hebt er alles aangedaan om normaal samen te kunnen werken met jouw collega, maar het werkt niet. God zegt dat je jouw vijanden lief moet hebben en je hebt geprobeerd dit in de praktijk toe te passen. Je kunt nu het beste naar jouw leidinggevende stappen. Je kunt er trouwens voor kiezen om jouw collega hiervan op de hoogte te stellen. Als de situatie na het gesprek met de leidinggevende niet is veranderd, moet je beseffen dat je geen actie meer hoeft te ondernemen in deze organisatie.
N.B. Gebed is ontzettend belangrijk bij alle drie stappen. Bid voor jouw collega. Bid voor wijsheid, geduld en verdraagzaamheid voor jezelf. Je hebt het nodig. Bid ook voor de werkplek: de werkzaamheden, alle andere collega’s inclusief de leidinggevende en de werksfeer. ■ 

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)