Help, ik kan mijn collega niet uitstaan! Deel IIIn deel I heb ik een drie stappenplan gegeven om problemen op de werkvloer te lijf te gaan. In die blog beschrijf ik de stappen die je kunt ondernemen in de organisatie. In deze blog wil ik weer drie tips delen, zodat werkgerelateerde problemen niet hoeven te escaleren. Let op: je moet de problemen aanpakken en niet de “vervelende” collega.

(1) Perspectief en zelfreflectie

Als je het juiste perspectief hebt, besef je dat niet alles gaat zoals jij wilt. In elke relatie is het geven en nemen. Je moet kunnen relativeren en wie weet kun je er na een tijdje zelfs om lachen. Reflecteer regelmatig jezelf. Wat kan ik anders doen? Wat is mijn aandeel in deze ontstane situatie? Je kunt God vragen voor inzicht: Hij is objectief en zal jou in liefde de waarheid vertellen.

(2) Focus

Richt je tijdens het werk op de dingen die goed gaan. Ook je collega’s hebben goede eigenschappen. Spreek daarover jouw waardering uit. Zorg ervoor dat je na het werk niet te veel over de situaties op de werkvloer blijft nadenken. Spreek af met vrienden/ vriendinnen, richt je op jouw hobby’s en verwen jezelf.

(3) Benaderen

Wanneer we communiceren, geven we informatie vanuit onze eigen denkraam. We gaan er vanuit dat de ander “onze taal” wel verstaat. Maar als jij de situatie op de werkvloer wil veranderen, moet jij de collega anders benaderen. Is de collega een analyticus? Benader hem of haar voorzichtig en nauwkeurig. Houdt de collega van organiseren? Benader hem of haar ontspannen en harmonieus. Is de collega expressief en creatief? Wees aardig en overtuigend.

Je kunt God ook vragen hoe je de collega kunt benaderen en wat je allemaal kunt zeggen. Hij weet het! ■ 

Inspiratiebronnen: (a) Tijdschrift Eigentijd, 2009, nummer 3, pp. 20 -22 (b) Nobiles magazine, 2009, jaargang 19, nummer 5, pp. 31-34

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)