Het is niet eerlijk!“Het is niet eerlijk!” Dit heb ik vroeger vaak tegen mijn ouders gezegd. Het is niet eerlijk dat hij [mijn broer, vier jaar ouder] dat wel mag en ik niet. Het is niet eerlijk dat ik dit wel moet doen en hij niet. Waarom willen (sommige) kinderen zich met anderen vergelijken? Ik ben zeker niet zo opgevoed. Toch zat het ‘vergelijkingsgevoel’ er goed in. Mijn moeder zei altijd: “het is niet eerlijk” wil zeggen dat je jaloers bent…

Het is echt niet eerlijk!

Nu ben ik ouder én wijzer… Toch betrap ik mezelf erop dat ik mij wil vergelijken met anderen. Waarom doe ik dat nou? Grrr! Doe jij dat (soms) ook? Je kunt dankbaar zijn voor wat je hebt, wanneer je je leven vergelijkt met anderen die het minder hebben. Deze dankbaarheid is van korte duur wanneer je doorhebt dat je nabije omgeving het beter (schijnt te hebben of) heeft. Zeuren, klagen en piekeren. Dat zijn de activiteiten die resulteren in frustratie. Als ik aan deze houding denk, dan ga ik terug naar mijn kindertijd. “Het is niet eerlijk.”

Onbeantwoorde vragen

“Het is niet eerlijk God.” Allerlei vragen over allerlei gebieden van het leven rijzen op. “Waarom ben ik nog steeds ‘single’?” “Waarom hebben wij nog geen kinderen?” Mijn eigen ‘het-is-niet-eerlijk’ vraag was: “Waarom gaat mijn carrière niet als een speer?” Omdat deze vraag onbeantwoord bleef, heb ik momenten gehad van zelfkritiek en twijfel. Ook vrienden en kennissen (die het allemaal goed bedoelen) zorgden door hun vele adviezen voor een onzeker gevoel. Soms kunnen eigen gedachten en adviezen van anderen de stem van God in jouw leven doen verzachten. Ken jij dat?

God vraagt …

Als iemand zijn of haar succesgeheimen (over zijn of haar carrière) losliet, luisterde ik zoals een leergierige student dat doet. Aandachtig. Ik wilde alle ‘tips and tricks’ meteen toepassen in mijn eigen leven. Wanneer het allemaal weer niet lukte, ging ik teleurgesteld terug naar God. “Het is niet eerlijk, God.” Bij het uitspreken van deze woorden, wordt er ook meteen een spiegel voorgehouden. Die spiegel geeft weer wat je in je hart hebt. Er ontstaat door eerlijkheid ruimte om God (weer) te verstaan. “Ben je jaloers?” “Vertrouw je mij?” “Vertrouw jij mij genoeg om te weten dat ik met jou een andere weg in wil slaan?” “Ben jij vergeten dat ik ook een plan voor jouw leven heb?”

Jaloezie

De vragen die God stelt, zijn confronterend. Toch mag ik in deze confrontatie Zijn liefde voor mij ervaren. Hij heeft een plan voor mijn leven! Hij houdt van mij! Hij wil mij vullen met meer van Zichzelf. Hij wil dat ik elke dag meer en meer op Hem lijk. Dat zit er niet in als ik afgunst of jaloezie in mijn hart bewaar. Jaloezie maakt bitter, verziekt en verteerd. Het is duidelijk geen ‘vrucht van de Geest‘. Als we jaloezie in ons hart toestaan, zijn we geen kinderen van God. Elimineer (samen met mij) jaloezie door dankbaarheid en blijdschap te tonen. (1) Dank God om wat Hij al voor je heeft gedaan. (2) Dank Hem voor wat Hij nu doet en (3) dank Hem voor wat Hij gaat doen! Ik weet niet precies wat God Zijn plannen in de nabije toekomst zijn. Ik weet wel dat Zijn gedachten groter en beter zijn dat mijn mooiste dromen. Geloof, hoop en liefde creëren samen vrede in jouw leven.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)