Ik ben dankbaar voor het ‘weeheer’!


Ik zat vorige week te klagen, omdat het weer er erg grauw en deprimerend uit zag. Ik had mijn moeder aan de lijn en ik moest haar dat even vertellen. Haar reactie was verrassend. Ze was heel positief, omdat het droog was. Het regende tenminste niet. Zo had ik het niet bekeken!

Een straal of een druppel?

De afgelopen dagen hebben we lekker genoten van de zonnestralen. Elke keer als ik over de weersverwachtingen voor de komende weken nadacht, werd ik somber. Ik wil niet terug naar de herfst! Ik moest mezelf echt toespreken om ‘nu’ te genieten van het weer. Wat later komt, moet ik ook nog kunnen waarderen. Zelfs de regen heeft iets moois.

Dankbaar voor het werk

Zo zijn er een aantal voorbeelden waarbij ik mezelf echt wakker moest schudden. Ik vind bijvoorbeeld mijn baan inhoudelijk niet uitdagend. Hoewel ik op zoek ben naar een nieuwe baan, mag ik toch heel erg dankbaar zijn dat ik tenminste een baan heb. Ik ben ook enthousiast en dankbaar voor wat God voor de nabije toekomst voor mij heeft klaargelegd. Maar ik geniet ook nu.

Elke dag

Mijn man is nu bezig met een ‘project’ en heeft daardoor minder tijd voor mij. Ik mag dankbaar zijn dat hij enthousiast is voor de dingen die hij moet doen en er ook voor gaat. Ik weet dat hij ontzettend veel van mij houdt (en dat dit project gelukkig gauw is afgerond). Ik heb nog veel te leren. Ik wil elke dag dankbaar zijn. “En laat de vrede van God heersen in uw harten (…); en wees dankbaar.” (Colossenzen 3:15 HSV)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)