Ik ben er klaar mee. Muziek.

Ik ben er klaar mee.


Uiterlijk

Ik heb geen zin in liedjes die mij, als vrouw, naar beneden halen!

“Ze zingen bijvoorbeeld over vrouwen net alsof het bij hen alleen om hun uiterlijk moet gaan. Als jij de blog in mijn boek (Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd) De twintig kenmerken van een bijzondere vrouw leest, zul je merken dat het juist niet om uiterlijk gaat. “Charme is bedrieglijk en [uiterlijke] schoonheid vergaat” (Spreuken 31:30). Een vrouw die weet wie ze is, is haar leven lang een bijzondere vrouw! Luister naar  Good woman van Rachel Stakel.”


Serieus?

Ik heb geen zin in liedjes die me ellendig laten voelen. Goede beat, lekkere melodie, maar het liedje gaat over: “my man left me” of “I don’t want him anymore”. Ben je serieus?

“Het zal toch niet zo zijn dat ik de liefde van mijn leven heb gevonden en lekker meezing over stuklopende relaties, gebroken huwelijken et cetera. Als ik zing over mijn levenspartner wil ik zingen over de liefde die blijft tot de dood ons scheidt of totdat Jezus terug komt. Ik wil het niveau van Hooglied bereiken. En ook al ben jij nu single, waarom zou je zoiets mee zingen? Laten wij liedjes zingen over geloof, hoop, liefde en vrede! Let op: Wanneer je liefdesliedjes zingt, komt het overeen met de definitie van ware liefde? N.B. I will always love you (bijvoorbeeld de versie van Whitney Houston) is geen nummer dat je op je bruiloft wil laten afspelen. Luister naar de tekst.”

Inspiratie

Ik heb geen zin in liedjes die me ellendiger laten voelen. Als ik ‘down’ ben, hoef ik niet nog eens ‘down hill’. Het hoeft misschien niet meteen ‘up tempo’ te zijn, maar ik heb nummers nodig die mij inspireren en motiveren.

Dus niet zo: “(…) just like a pill, instead of making me better, you’re making me ill”. (Pink) Maar zo: “Accepted, highly favoured of the Lord, Forgiven by Your love, I am transformed. It’s not what I’ll do but what You’ve done for me. And by Your grace oh God I stand with my head held high” (I receive – Israel Houghton)

Tussen muziek en ik (mij) zal er altijd een band zijn. Ik wil naar positieve nummers luisteren.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)