In elk seizoen Uw liefde


Naomi Rustenberg (2010)


“Door elk seizoen
weet ik dat U van mij houdt.
Ik hoef er niets voor te doen,
maar uit liefde blijf ik trouw.
In de winter, wanneer het koud en donker is
en ik mij gevangen voel in de diepe duisternis,
spreken de sterren en een sneeuwvlok van Uw grootheid;
dan zingt de natuur over Uw majesteit”


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)