“Integriteit is niet iets dat je bij de geboorte meekrijgt.” René GudeJe kunt wel stellen dat ik enorm geïnspireerd ben geraakt door René Gude die op 17 mei 2013 te gast was bij De Wereld Draait Door. Dit is al weer blog twee over deze interessante man; de Denker des Vaderlands. Blog één ging over de aansturing van onze emoties en verstand. De heer Gude haalde ook een ander onderwerp aan wat mij de laatste tijd erg bezighoudt: integriteit.


Schandaal

Voordat de heer Gude bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel schuift, zat Michael Boogerd daar. Michael, blonde krullenbol, grote glimlach en voormalig wielrenner. De heer Gude zegt tijdens zijn interviewmoment dat hij hoopt dat Michael niet zijn hele leven wordt gevolgd door het dopingschandaal. Hij zegt daarover: “Integriteit is niet iets dat je bij de geboorte meekrijgt. (…) Integriteit is een bepaalde manier van omgang met anderen waarmee je kunt oefenen en die je verder kan brengen.” Integriteit heeft twee betekenissen volgens de Van Dale: (1) Onschendbaarheid en (2) eerlijkheid en onkreukbaarheid. Ik geloof dat iedereen op een dag ter verantwoording zal worden geroepen. De eerste betekenis van integriteit valt daardoor voor mij af. De tweede betekenis doet mij denken aan een ander woord, namelijk ‘heiligheid’. Heilig zijn houdt in dat je puur, rein, onkreukbaar en integer bent.

Berouw

Ik moet meteen aan Petrus denken. Petrus is rond de kruisiging van Jezus een grote leugenaar. Hij vertelt tot drie keer toe dat hij Jezus niet kent. Petrus kun je noch integer noch heilig noemen. We lezen in de Bijbel dat Petrus spijt heeft. Hij huilde bitter. Toch zou ik het moeilijk vinden om Petrus na de leugen een kans te geven. De filosoof Gude zou mij hierin terecht wijzen. Hij heeft nog gelijk ook! “Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Mattheüs 6:15 (Herziene Statenvertaling).

Kracht

Integriteit heeft zodoende met heiliging én vergeving te maken. Daarmee doel ik in de eerste instantie niet op de persoon die de fout heeft gemaakt. Door mensen te vergeven, worden we zelf geheiligd en vergeven. Door haatgevoelens in ons binnenste te elimineren, wordt onze eigen integriteit niet aangetast. In de tweede instantie doel ik op de persoon in kwestie. Integriteit is net zoals heiliging een proces. De heer Gude zegt het al… “je kunt oefenen”. In beide gevallen geldt dat je het niet uit eigen kracht kunt doen. Ook hierin kunnen wij weer terug gaan naar het leven van Petrus. Het is aan jou de keuze hoe jij deze man wil herinneren. Als Petrus, de leugenaar? Of als Petrus, een apostel die door de Heilige Geest (vanaf Pinksteren) werd vervuld en velen over Jezus heeft verteld? Laat niet één moment of periode jouw hele levensgeschiedenis bepalen. Leef vanuit de Heilige Geest; dát moet je blijven oefenen. PS Dat geldt ook voor mij.

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 22 mei 2013.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)