Investeren in de toekomst! Girlsday


Girlsday

Er worden op 26 april 2012 door het hele land initiatieven door organisaties uitgevoerd om meiden te interesseren voor de bèta kant: techniek of ICT. Girlsday. Dit vind ik stoer, omdat deze meiden hun wereld wordt vergroot. Ze worden er op gewezen dat zij morgen bijvoorbeeld ingenieur kunnen zijn. Ik word er  enthousiast van. Ik zie Girlsday als een investering voor de toekomst. Hoewel ik nog niet ben waar ik moet zijn, strek ik mij uit naar de toekomst.

Opvoeding als investering

Ik denk niet alleen aan de toekomst. Ik ben mij namelijk ook bewust van mijn achtergrond: de opvoeding. De tijd die mijn ouders in mij hebben gestoken, is van onschatbare waarde. Als kind wist ik dat ik alles kon doen wat ik wilde. Ik werd elke dag “ge-empowered”. Dat dromen niet ineens werkelijkheid worden, werd mij eveneens geleerd. “Ben jij bereid enigszins gedisciplineerd te zijn Naomi? Wil je doorzetten? Je kunt het wel.”Als ik wat ondernam, had ik altijd het gevoel dat een heel team achter mij stond. Ik kon op ze rekenen. Durven en doen ging vaak tegelijk. Bij falen, vingen zij mij op. Ik had het dan tenminste geprobeerd. Het falen was echter geen reden om op te geven.

Dromen

De lange termijn investering van mijn ouders begint langzaam, maar zeker vruchten af te werpen. Ik weet dat als ik mijn deel doe God de rest doet. Ik weet dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Bedankt pa en ma. 
  • Heb je geen liefdevolle ouders? God zegt: al hebben jouw ouders jou verlaten, Ik heb jou lief. (Psalmen 27:10)
  • Ben je zelf vader of moeder? Hoe ga jij met Gods geschenk om? (Psalmen 127:3) Vertel jouw kinderen elke dag dat zij geliefd zijn en dat God trouw is (Jesaja 38:19).

Wat vind je van girlsday? Hoe ervaar je je gekregen opvoeding (als je terugblikt)? Wat wil jij je kinderen perse meegeven?


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)