Jezus en/ of MohammedVolgens mij is de houding van de westerse wereld tegenover moslims na 11 september 2001 flink veranderd. Er is door deze vreselijke gebeurtenis een grote afstand ontstaan. Toch is het goed om in gesprek te gaan en te blijven met moslims om jou heen. Om dat op een gezonde manier te doen, is het belangrijk dat je het een en ander begrijpt over de Islam. Het boek Jezus en/ of Mohammed; verrassende parallellen en diepgaande verschillen van dr. Mark A. Gabriel gaat hierop in.

Achtergrond

Volgens de schrijver zijn zowel Jezus als Mohammed de twee invloedrijkste mensen die op aarde hebben geleefd. De volgelingen van deze mannen vormen de twee grootste godsdienstige groepen ter wereld (het christendom twee miljard mensen en de islam 1,3 miljard mensen). De schrijver gebruikte de meest betrouwbare bronnen die informatie geven over het onderwijs die deze leiders gaven en de daden die zij ondernamen. De schrijver heeft in alle twee werelden (christen- en moslimwereld) de doctorsgraad behaald. Deze man, die de schuilnaam Gabriel draagt, weet daarom heel goed waarover hij schrijft.

Een persoonlijk verhaal

In deel één schrijft Gabriel over zijn eigen (culturele) achtergrond. Hij is geboren en opgegroeid in een moslimgezin in Egypte. Egypte is een streng islamitisch land. Het geloof nam een belangrijke plaats in het gezin in. Bijzonder hoe de koran uit het hoofd wordt geleerd. Daar kunnen christenen nog wat van leren! Het verhaal van Gabriel neemt een drastische wending wanneer hij door de leiding op zijn werk (de universiteit) wordt beschuldigd. Hij zou zich hebben bekeerd tot het christelijk geloof. Maar dat is op dat moment helemaal niet waar. Ze verdenken hem, omdat Gabriel te veel vragen over het moslimgeloof stelde en concludeerde dat bepaalde aspecten niet kloppen.

Geschiedenis en onderwijs

Het leven van Jezus en dat van Mohammed worden in deel twee naast elkaar gehouden. Beschouw dit onderdeel als een pure weergave van de geschiedenis van het leven van deze twee mannen. Dit deel wordt gekenmerkt door de feitenkennis. De kennis over Jezus zal wellicht voor mening christen niet ‘nieuw’ zijn. De stroom aan feiten over Mohammed zal daarentegen voor veel ‘oh’ en ‘aah’s’ zorgen. In deel drie gaat de schrijver in op het onderwijs van Jezus en Mohammed: wat was hun leer of boodschap, wat waren hun woorden en daden? In het laatste deel (deel vier) gaat schrijver terug naar zijn persoonlijk verhaal en schrijft over zijn keuze om christen te worden (met alle gevolgen van dien).

Beoordeling

Het boek is interessant voor mensen die benieuwd zijn naar wat moslims geloven. Moslims zouden dit boek ook kunnen lezen om meer te weten over dit christelijk geloof. De schrijver vindt dat niemand zich gedwongen moet voelen om een bepaald geloof aan te hangen. Hij vindt dat iedereen de juiste informatie moet krijgen om een beslissing te kunnen. Allerlei appendices, noten, samenvattingen maken het boek onnodig dik. Het boek is daardoor een combinatie van een naslagwerk en Gabriel zijn persoonlijk verhaal. Gelukkig is het boek zo ingedeeld dat bepaalde onderdelen die te wetenschappelijk overkomen, zo kunnen worden overgeslagen. Een minpunt is dat sommige zinnen niet ‘lekker leesbaar’ zijn opgebouwd. Deze zinnen kan de lezer dan ook gerust overslaan, zonder dat de essentie van die paragraaf verloren gaat. Bestel het boek hier.

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 9 juli 2013.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)