The Greatest Story Ever ToldLaatst keek ik weer naar een “Jesus movie”: een film over Jezus. Ik heb geen idee hoeveel films er over Jezus Zijn leven zijn gemaakt. Wat ik mij afvraag, is of deze films volledig Bijbel- en zodoende waarheidsgetrouw zijn. De film The Greatest Story Ever Told (1965) was dat in ieder geval niet!

Heel verwarrend, omdat je bij sommige scènes bijna niet meer zeker weet of het wel of niet echt is gebeurd. Gelukkig zat ik naast een semi theoloog die ik wat vragen kon stellen. Maar eigenlijk moest ik – Naomi – zelf 100 procent zeker weten wat er allemaal niet klopte aan deze film.

Waardevol

Als we Jezus volgen, moeten wij dan niet weten hoe Hij op aarde heeft geleefd? Ik heb het dan niet over een vage samenvatting. Wie is die Jezus eigenlijk? Je kunt wel alle 66 boeken in de Bijbel lezen. Alles in de Bijbel draait immers om Jezus: het begin, de profetieën, Zijn leven onder de mensen en het einde (de toekomst). Maar misschien kun je voor jezelf een beginnetje maken door de vier boeken over het leven van Jezus op aarde te lezen.[1] Om de films over Jezus goed op waarde te kunnen schatten, zouden we tenminste dat deel goed moeten kennen. Over Zijn geboorte tot aan Zijn 30ste levensjaar staat niet zo veel. Dat zou betekenen dat wij extra goed moeten letten op de drie jaar dat Hij publiekelijk Zijn boodschap in woord en daad bekend maakte. ■ Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 19 april 2012.

[1] Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)