Mijn offer…Eerder deze week las een blog over God Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. De auteur schreef over God Zijn offer voor ons. Het raakte mij diep en ik vroeg me af: wat doen wij voor God? Wat zou ik willen opofferen voor God? De hoofdvraag van deze blog is: wat wil ik opofferen of nalaten om te doen, zodat ik God eer bewijs en mijn liefde aan Hem toon?

Uitleg stappenplan

Allerlei Bijbelteksten uit het Oude Testament kwamen bij mij naar boven. Ik probeer elke dag een stukje uit dit deel van de Bijbel te lezen en ik merk nu dat de teksten echt blijven hangen. Om de persoonlijke hoofdvraag te beantwoorden, moet je eerst gebruik maken van een methode of stappenplan. Samenvattend houdt het in dat (1) je moet weten wat God van jou verwacht. In een relatie moet je van jouw partner weten wat hij of zij allemaal wel of niet leuk vindt. De Bijbel is het handboek waarin staat wat God van jou wil. Het is daarnaast (2) even belangrijk om wat je weet toe te passen. Deze twee punten zijn essentieel, want het is zonde als je er voor kiest om niet aan jouw relatie met God te werken. Het laatste punt (3) is dat je beseft dat een offer inspanning kost. Ben je bereid het offer te brengen? ♥ Mijn offer.

Stappenplan

(1) Weet wat God van jou verlangt (2 Kronieken 12:14)
(2) Doe wat God van jou verlangt (1 Samuel 15:22) en
(3) Besef dat een offer niet ‘gratis en voor niets’ is (1 Kronieken 21:24)

Gepubliceerd op www.newsofpeace.com op 5 april 2012.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)