Een lamp of een kristallen bol? (IkzoekGod.nl)Wanneer je op zoek bent naar God, zul je al gauw beseffen dat het een proces is. Het gaat maar door. In elke fase en op elk gebied van je leven is het belangrijk om na te gaan hoe je relatie met God ervoor staat. Ik heb het idee dat mensen vaak in moeilijke tijden de drang ervaren om God Zijn aanwezigheid te voelen. Is God er überhaupt wel? Als God er is, wat voor God is Hij? En als Hij een goede God is, waarom moet ik hier door heen gaan? Hoe lang moet ik dit meemaken? Twijfel slaat toe.

Als ik eerlijk ben, vind ik het makkelijker als God Zijn wil in mijn straatje past en niet dat ik Zijn pad moet bewandelen. Ik heb liever de touwtjes in handen dan dat ik Hem alleen laat sturen. Maar goed, ik ben niet voor niets op zoek naar Zijn hand in mijn leven. Hij is alwetend, dus Hij zal het dan toch echt beter weten. Maar angst slaat toe. Hoe weet ik zeker dat ik deze God kan vertrouwen?

Vertrouwen

Ik las laatst iets mooi. Het is een belofte van God, en de schrijver maakte daar dit van: “Hij [God] beloofde een lamp voor je voet, geen kristallen bol voor de toekomst.” Er zijn momenten dat ik liever een kristallen bol in mijn handen heb. Dan weet ik ‘zeker’ dat er iets gaat gebeuren én ook wanneer het zal gebeuren. Met andere woorden: “God, ik begin te geloven dat U almachtig bent, maar kunt U vertellen wanneer ik mijn wensen en Uw beloften kan verzilveren? God, kunt U u even verantwoorden?” God is inderdaad zo machtig dat Hij aan mij de plaats en tijd kan vertellen. Maar ik geloof dat Hij ontzettend graag wil dat ik Hem vertrouw. Ik wil deze God, die hemel en aarde beweegt om mijn vertrouwen te winnen, wel vertrouwen.

Woorden in de stilte

In mijn hart ervaar ik God Zijn stem die zegt: “Naomi, ik heb je een lamp gegeven. Loop maar. Blijf niet stilstaan. Volg mij, dag aan dag. Neem die stap. Ik ben bij je. Ik heb iets beter voor jou in petto; jij hebt daar zelfs nog niet eens aangedacht!” Ja, ik wil deze God vertrouwen.

Deze blog verscheen eerst op IkzoekGod.nl. (7 augustus 2013.)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)