Paradoxaal, doch heel normaal
Paradoxaal, doch heel normaal


Weggaan om terug te komen,
opstaan om te kunnen dromen.
Grenzen stellen om vrij te zijn,
liefde voelen door het besef van pijn.
Stilte om de stem te kunnen horen,
doodgaan om opnieuw te worden geboren.

Winter 2010

(Paradoxaal, doch heel normaal: de raarste tegenstellingen in het leven die toch heel gewoon of normaal zijn).

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)