Religie of geloof; de wortel van al het kwaadDe blog Charlie Hebdo ging te ver sloot ik af met de zin: ‘I still believe that faith, hope and love create peace. Eventually.’ Ik moest zo eindigen, omdat ik vaak om me heen hoor: “Naomi, ik weet dat je gelovig bent [m.a.w. voel je niet persoonlijk aangevallen] maar al het geweld in de wereld wordt veroorzaakt door religie of geloof.” Au…

Het klopt dat mensen door de eeuwen heen, bijvoorbeeld het christendom hebben gebruikt om hun eigen materiële of financiële behoeften te vervullen. Wij (zeker als je het geloof atheïsme aanhangt) staren continu naar deze egoïsten (the so called christians). Tegelijkertijd vergeten we dat het christelijk geloof an sich op maatschappelijk / sociaal gebied veel goeds heeft gebracht. Deze week werd ik geraakt door een zinnetje in het artikel Geef religie maar weer de schuld.

“De grootste massamoorden staan niet op naam van godsdiensten, maar zijn aangericht door koloniale machten en door politieke ideologieën als het nazisme en het zelfs expliciet atheïstische communisme.” Karen Armstrong, schrijfster van het boek In naam van God. Religie en geweld.

Hoewel ik me niet in alle ideeën van Karen Armstrong kan vinden, vraag ik me af in hoeverre je dít kunt betwisten. Jij mag het zeggen… *Geef religie maar weer de schuld door Hendrik Spiering. Het artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 10 januari 2015 op pagina 19.


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)