Te gekke liefde; geen boek voor christenen die hun leven zoals het nu is prima vinden…In het boek Te gekke liefde; overweldigd door een niet-aflatende God maakt Francis Chan reeds in de inleiding een onderscheid tussen de kerk en God. Het komt erop neer dat mensen (terecht) in de kerk teleurgesteld kunnen raken. Dit betekent niet dat ze een goed excuus hebben gevonden om ook teleurgesteld te zijn in God. Chan vervolgt zijn boek in hoofdstuk één door te schrijven over de wonderbare, heilige, eeuwige, almachtige en rechtvaardige God. “Het feit dat we God niet volledig zullen kunnen begrijpen is frustrerend, maar het is belachelijk dat wij denken het recht te hebben om God te beperken tot iets wat we wel kunnen begrijpen. Wat een onvolgroeide, onbelangrijke god zou dát zijn” (p. 30).

Lauwe christenenIn hoofdstuk twee werd ik geraakt door het volgend citaat: “We raken zo gedesillusioneerd wanneer we onze omstandigheden met die van anderen vergelijken. Maar als we in Gods aanwezigheid zijn, geeft Hij ons een diepere vrede en vreugde die dit allemaal te boven gaat” (pp. 42-43). God is, heeft en geeft inderdaad meer dan we ons kunnen beseffen. Hij geeft mij vrede wanneer ik mij op Hem focus en niet op mijn omstandigheden. Chan vraagt de lezers waarom wij zo lauw reageren op Gods Zijn grootheid en vooral op Zijn liefde. Au. Chan heeft echt een goed punt. Hij heeft maar liefst zeventien karaktereigenschappen van een lauwe christen geschetst (hoofdstuk vier). Het zijn punten om de lezer wakker te schudden en te motiveren zelfonderzoek te starten. Ik geef drie voorbeelden van de lauwe karaktereigenschappen: “Lauwe mensen willen God en anderen dienen, maar er zijn grenzen aan tot hoever ze willen gaan en hoeveel tijd, geld en energie ze zijn bereid te geven” (p. 72). “Lauwe mensen denken veel vaker aan het aardse leven dan aan de eeuwigheid in de hemel” (p. 73). “Lauwe mensen leven niet door geloof; hun leven is gestructureerd zodat ze niet hoeven” (p. 76).

Verliefd?

Als christenen zijn we vaak bezig met allerlei ‘tragische vragen’ zoals Chan het stelt. Ga ik nog naar de hemel als ik dit of dat doe? Volgens Chan moeten we ons meer zorgen maken of we echt van Jezus houden en dan kunnen we de Bijbelvers Johannes 14:15 toepassen. God liefhebben is iets anders dan je goed voordoen. “Iemand christen noemen omdat hij een paar ‘christenachtige’ dingen doet, is valse troost geven aan degene die niet gered zijn. Maar iemand die zondigt ‘niet gered’ verklaren is het ontkennen van de werkelijkheid en waarheid van Gods genade” (p. 86). Chan geeft verder aan hoe we God nodig hebben, maar Hem steeds de ‘kliekjes’ van ons leven aanbieden. God wil onze daadwerkelijke liefde voor Hem zien. We moeten continue gefixeerd zijn op Hem. In hoofdstuk acht geeft Chan dertien karaktereigenschappen van een persoon die gefixeerd is op God. “Mensen die gefixeerd zijn op Jezus worden niet boven alles verteerd door verlangen naar persoonlijke veiligheid en comfort” (p. 131). In het boek worden er ook voorbeelden geven van gefixeerde mensen.

Beoordeling

Ik ben echt geïnspireerd geraakt. Hoewel ik dit boek cadeau heb gehad (is het een hint?), zou ik het zelf niet als cadeau geven. Het is namelijk niet een ‘leuk’ boek. Ik kon het namelijk niet meteen uitlezen alsof het een hilarische roman was. Dit boek raakte me echt diep. Het is een boek dat je zelfs af en toe moet wegzetten om direct met God te praten en om jezelf te toetsen. Het is zodoende wel een boek dat jijzelf moet aanschaffen, bijvoorbeeld via outlet van IZB-Ark.♦
  • Titel: Te gekke liefde; overweldigd door een niet aflatende God
  • Auteur: Francis Chan (met Danae Yankoshi)
  • Pagina’s: 184
  • Uitgeverij Medema (2010)
  • Website: www.francischan.org

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)