The voice: de stem van een idoolThe Voice, Pop star, X-factor en Idols. Allerlei programma’s die elke keer weer een zoektocht starten naar een idool. Ik moet toegeven dat ik wel eens wens dat ik een idool was geworden. Niet om de roem of het geld, maar om het idee dat mensen gecharmeerd van je zijn: dat is best vleiend.

Misschien ken je Deniece Williams. Dewi, één van de Idols deelnemers (seizoen 2002/2003), zong een hit van Deniece: Let’s hear it for the boy.[1] Deniece was bekend in ‘the 80’s’. Ze was een knappe jonge vrouw met een ontzettend groot stembereik.[2]


Wie is jouw idool?

Wat velen niet weten is dat Deniece in de jaren tachtig een switch maakte van seculier naar Gospel muziek. Wanneer ik vroeger de afwas deed in het ouderlijk huis, zette ik vaak één van haar cd’s op. En elke keer raakte één zinnetje van een bekend liedje, whiter than snow, mij enorm: “Jesus break down every idol in me”. Je mag wel de kwaliteiten hebben om het idool te zijn, maar ben je bewogen genoeg om alleen Jezus jouw idool te laten zijn? ♥ Dit artikel is geschreven in 2003, herzien in 2011. 

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)