Tien kenmerken van dé Koning


Er is op 30 april (2013) veel geschreven, gezegd en gezongen over de nieuwe koning in Nederland. Ik ben zelf Amsterdam ontvlucht, maar via de buis heb ik het een en ander gevolgd. Het is een bijzondere dag geweest (zelfs als je geen fan van de monarchie bent, kun je dit beamen). Allemaal leuk en aardig, toch wil ik dit digitaal moment besteden aan mijn Koning. Ik raak onder de indruk hoe dichterlijk en mooi de Psalmen (Oude Testament) over deze Koning schrijven. Hier volgen slechts tien kenmerken van de Koning (er zijn natuurlijk veel meer); het is een korte beschrijving aan de hand van wat Psalmen.

Wie is deze Koning?


Deze Koning

… is voor eeuwig en altijd op de troon (Psalm 10:16)

… is sterk en geweldig (Psalm 24:8)

… is een geweldige Strijder, niet één is aan Hem gelijk (Psalm 24:10)

… is hoog aanzien; Hij is de Allerhoogste (Psalm 47:3) (Psalm 95:3)

… luistert, verlost en beschermt (Psalm 20:10) (Psalm 89:19)

… heeft macht over het water (Psalm 29:10) en over de hele aarde (Psalm 47:3,8)

… is de Koning boven alle goden en Maker van alles wat leeft (Psalm 95:3) (Psalm 149:2)

… zorgt voor het (geestelijk) welzijn op aarde (Psalm 74:12)

… heeft recht en gerechtigheid lief (Psalm 99:4)

… Zijn reputatie gaat voor Hem uit (Psalm 24:8,10)

Koningswens

Deze Koning, de Koning boven alle goden, heeft maar één ultieme wens. Zijn wens is dat de deuren van de harten van de mensen opengaan, zodat Hij naar binnen mag. Deze Koning wil de mensen zien schitteren. Hij wil dat de talenten worden gebruikt voor Hem. Wil jij dat deze Koning echt voor jou zorgt? Wil je deze Koning (beter) leren kennen? ♥


Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.” Psalm 45:2 (HSV)

Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.” Psalm 45:7 (HSV)

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)