Toekomstideeën: wat doe jij ermee?Heb jij dat ook wel eens? Dat je op een avond een heleboel toekomstideeën krijgt? Of dat je juist één idee krijgt waar je over blijft nadenken. Je gaat met jezelf redeneren en filosoferen. Wat je uiteindelijk met het idee of de ideeën doet, ligt natuurlijk aan jou. Welke keus maak je? Je ziet misschien een heleboel obstakels voor nu en later. “Oh, als ik er financieel zo voor stond, dan kan ik het idee uitvoeren.” “Oh, had ik maar dezelfde vakkennis als die en die.” Je kijkt continue naar anderen. Die hebben het natuurlijk altijd goed: ze hebben genoeg geld, kennis en status. Bespeur ik toch een ‘bescheiden’ vorm van jaloezie?

Mijn toekomst is vandaag

Als ik de juiste focus heb, zal ik een vruchtbare toekomst hebben. Alleen dan zal ik hoop hebben om te werken aan mijn toekomst! (Spreuken 23:17-18) De Bijbel leert mij dat mijn hart gericht moet zijn op God en niet op de mensen om mij heen. Wat wilt God dat ik met dit idee doe? Handel ik juist? En wat is een vruchtbare toekomst? Is het een geweldige carrière, twee auto’s voor de deur en een villa? Ik denk dat een vruchtbare toekomst is dat je nu, ondanks alles, kunt genieten van de vrede in jouw leven. Dat je vanuit deze ‘peace of mind’ elke dag aan de toekomst mag werken. Dat je Gods gekoesterde gedachten over jouw leven werkelijkheid ziet worden. (Jeremia 29:11)

Stap voor stap

Ik geloof dat wanneer we ons op God richten, Hij voor ons zorgt. Ik heb hoop voor een bijzondere toekomst en ik mag Zijn liefde ervaren. Misschien ben je nog geen persoonlijke relatie met God aangegaan… Je wilt je hart op Hem richten, maar je ziet een heleboel obstakels. “Oh, als ik er zo en zo voor stond, dan kan ik dat idee uitvoeren.” “Was ik maar zo heilig zoals die en die.” Ik ben ook niet waar ik wil of moet zijn, maar ik weet dat ik stap voor stap op Zijn weg loop. Jezus is voor mij de Weg en ik richt mij op Hem. ♦

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)