‘Vredebreker’ gedetecteerd: afgodsbeelden bij gelovigen

Ik beschouw het als genade dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Het hebben van een woning is heerlijk. Zo zijn er bijvoorbeeld van die dagen dat de badjas van de bewoner en/ of bewoonster als een tweede huid aanvoelt of dat de afwas niet meteen wordt gedaan. Voor de rest van het jaar wordt, over het algemeen, ervoor gezorgd dat het huis er fatsoenlijk uitziet (in ieder geval geen uitpuilende wasmand). De verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen in het huis ligt bij de eigenaar(s) of huurder(s). Deze personen zijn of deze persoon is verantwoordelijk voor de rust thuis.

Het huis behoort een veilige en heilige plek te zijn waar vrede heerst. Helaas zijn er christenen die ervoor zorgen dat de vrede in hun huis wordt verstoord. Ze halen ‘vredebrekers’ in hun huis die totaal geen link hebben met het licht, echte liefde en vrede. Jammer genoeg was ik één van die christenen. Heb of had jij ook afgodsbeelden in huis?Vredebreker

Ik had nooit gedacht dat ik een ‘vredebreker’ in huis zou hebben gehad. Een vredebreker is een inbreker, weliswaar in de vorm van een voorwerp, die de vrede in het huis wil stelen. Zo heb ik, tijdens een vakantie in Venetië, een masker gekocht, omdat ik het masker qua vorm en kleur bijzonder mooi vond. Het was het geschikte souvenir dat paste in mijn slaapkamer en later in mijn woonkamer.

Bij het zien van dat masker dacht ik steeds terug aan de leuke herinneringen aan de stad van het water en de bruggen. Op een gegeven moment (na enkele jaren) voelde ik in mijn binnenste dat er iets niet klopte. Dat gevoel werd versterkt, doordat ik in mijn omgeving steeds meer hoorde over de oorsprong van maskers. Door onderzoek op internet en voornamelijk door gebed ervoer ik dat het masker uit mijn huis moest verdwijnen.[1] De prullenbak in.

Cadeaus

Eén zelf gekochte ‘vredebreker’ de prullenbak in. Toch bleven er genoeg vredebrekers in huis over. Ik heb namelijk fijne vrienden waarvan de meerderheid (nog) niet gelovig is. Ik vind het jammer dat ik niet mijn grootste passie, Jezus, met hen kan delen. Ze weten overigens dat ik christen ben. Eén van de overige passies die ik wel met hen deel is het (verre) reizen – zij het bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te doen of om het vieren van vakantie. Het gaf mij altijd een speciaal gevoel wanneer mijn vrienden een souvenir voor mij meenamen.

Ze hebben aan mij gedacht tijdens hun te gekke periode in het buitenland! Wat fijn… Snif! Bovendien kon ik door het souvenir eveneens een beetje exotische cultuur mee snuiven. Ik heb zodoende een reeks cadeaus ontvangen die ik (meteen) weer heb moeten weggooien: het boze oog, horoscoop attributen, droomvangers, amuletten, boeken over duistere onderwerpen en natuurlijk de bekende boeddha. Het zijn allemaal vredebrekers! Deze vredebrekers zijn afgodsbeelden en God heeft daaraan een enorme hekel. Ik heb mijzelf opgedragen om cadeaus die niets met het licht en de vrede te maken hebben, per direct weg te gooien.

Vroeger maakte ik mij nog zorgen om wat die vrienden van mij zouden denken. Maar die tijd is allang voorbij. Ik ben geen herbergier van duistere objecten. Ik ben toch een christen! Het blijft een proces van opruimen, omdat ongelovigen, ondanks uitleg, deze cadeaus blijven geven. Ik neem ze niets kwalijk, maar ik blijf daarom wel weggooien! Eén van de tien geboden luidt niet voor niets:

“You shall have no other gods before [or besides] me. 4 You shall not make for yourself [2] an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.” Exodus 20:3 New International Version (zie ook Leviticus 26:1)

[1] Zie bijvoorbeeld: http://www.olgadol.nl/index/8/achtergrond_van_de_maskers.html
[2]‘buy or receive’ schrijf ik voor mezelf erbij.


Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)