“Waarom ben je eigenlijk getrouwd?”Waarom ben je eigenlijk getrouwd?” Ik hoor de vraag aan en ik denk: “Waarom ben jij niet getrouwd? Je bent al eeuwen met je partner én jullie hebben twee kinderen. Wat houdt jou tegen?” Maar ik zeg het niet. Ik wil niet veroordelend overkomen. Ik ben ook een beetje geschrokken. Het is alsof ik ineens besef dat ik de vreemde ben. Trouwen is niet meer de standaard. Trouwen is alleen hip bij sterren, niet bij het gewone volk lijkt het wel. Ik ben geen ster, ik ben maar gewoontjes. Waarom ben ik dan getrouwd?


Niet trouwen

Er zijn zoveel redenen om niet te trouwen. De tijd die je zou gebruiken om dit een van de mooiste dagen van je leven te maken, kun je aan iets anders besteden. Eerlijk is eerlijk, wie niet getrouwd is, gaat ook nooit scheiden. Trouwen klinkt ook best definitief. Het is natuurlijk gek om te trouwen en tegelijk te denken: “we zien wel waar het schip strandt.” En, kun je de ander wel zo vertrouwen dat je je volledig overgeeft aan hem of haar? Je verleden, heden en je toekomst. Waarom zou je trouwen?

Wel trouwen

Misschien zijn er nog meer redenen om af te zien van het huwelijk. Maar in mijn boek Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd ga ik in op de redenen om wel te trouwen. Ik wil het maximale uit mijn liefdesleven halen. Mijn inspiratie voor mijn liefdesleven haal ik niet (meer) uit romantische films en boeken. Ik kwam er al gauw achter dat dat eigenlijk voer is voor mensen die geloven in een sterren- of sprookjeshuwelijk. Mijn voornaamste bron is een ‘kleine’ collectie van 66 boeken. De Bijbel heeft mijn denken sterk beïnvloed en is de standaard in mijn leven. Geloof mij maar, de Bijbel daagt de mensheid uit om duurzame relaties aan te gaan. Een van mijn duurzaamste relaties is die met mijn man. Deze relatie hebben wij bezegeld met het huwelijk.

Een bundeltje

Voor wie mijn boek Verliefd, verloofd en nu opeens getrouwd zou willen kopen, is de volgende informatie zeker handig: het is een bundeltje van verschillende persoonlijke artikelen over het prille huwelijk. Ik bevind me in deze fase, en ik weet daarom goed waarover ik schrijf. Wanneer ik het werk teruglees, kan ik lachen, maar sommige artikelen zijn (nog steeds) confronterend. Het bundeltje bestaat uit een aantal korte artikelen. Aan elk artikel is een opdracht gekoppeld (en een Bijbeltekst). Ook is er in het bundeltje ruimte voor eigen notities. Houd je pen bij de hand! In het laatste artikel zijn (praktische) tips van andere echtparen opgenomen.

Bestellen

Ik hoop dat dit bundeltje of boekje andere (jonge) stellen zal inspireren en motiveren. Als je ‘single’ bent en geïnteresseerd bent in het huwelijksleven, is dit boekje ook interessant. Ben je al langer getrouwd en zoek je verfrissing, dan wil ik jou het boekje eveneens aanraden. Dit boekje kun je natuurlijk ook iemand cadeau doen. Je kunt het eenvoudig bestellen door mij een bericht te sturen.

Aanbevolen post

Do not be afraid (Gedicht)

Dit gedicht heeft slechts een korte introductie nodig. Nog voor de feestdagen in 2013 viel mijn oog op de Bijbeltekst: “But the angel ...

Follow by Email

Magazine Faith

Manlief en ik over multiculti love in Faith

Copyright

Niets wat is gepubliceerd op de website of onder het domein van NEWS OF PEACE valt, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWS OF PEACE. © Alle rechten voorbehouden. (2010 – 2016)